Kadayıfçı ömer usta - Tiflis Cd. No:20

1/5 based on 1 reviews

Contact Kadayıfçı ömer usta

Address :

Selçuklu Mh. Kuğulu SK, Tiflis Cd. No:20, 06500 Sincan/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +97
Postal code : 06500
Website : https://www.xn--kadayfcomerusta-clcc.com/
Categories :
City : Sincan/Ankara

Selçuklu Mh. Kuğulu SK, Tiflis Cd. No:20, 06500 Sincan/Ankara, Turkey
C
Cenker Karahisarlıoğlu on Google

Write some of your reviews for the company Kadayıfçı ömer usta

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Vestel ERPEN - Ankara Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesi Eşle dostla - 555. Cd. No 355 Vitali Ayakkabı & Çanta Endülüs Tarim Motorcu Otomotiv KIA Yetkili Servisi - Albayrak Cd. Çakıroğulları Besi Çiftliği Msm Yörükler Tekstil Ditto Akademi DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gürsel Kan İnşaat Turizm Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Izmir Cankaya Lokantasi Sancak Kamyon Garajı Demet Oto Servis Turyap Urla Temsilciliği Ünallar Market Kut - San Nakliyeciler Sitesi Mosque Etki Plastik Ambalaj