Enjoy waffle Balgat - 1410. Sk. 12/A

4.3/5 based on 8 reviews

Contact Enjoy waffle Balgat

Address :

1410. Sk. 12/A, 06520 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +979
Postal code : 06520
Categories :
City : Çankaya/Ankara

1410. Sk. 12/A, 06520 Çankaya/Ankara, Turkey
İ
İRFAN AKALIN on Google

Sırf insanlari karalamak için personel müşteriye küfür ediyor diyenlere aldırmayın yıllardır hem paket servis hem masa musterisi olarak tercih ettiğimiz bir yer EMEĞE SAYGI
Don't mind those who say that the staff is swearing at the customers just to defame people.
K
Kadir Baykaloglu on Google

Çalışanların güler yüzlülüğü ve ilgisi güzeldi sipariş hızlıca hazırlandı. Verdiğiniz paraya gerçekten değen bir waffle yiyeceğinizi garanti ederim. Meyveler taze ve tatlıydı
The friendliness and interest of the employees was good and the order was prepared quickly. I guarantee you will get a waffle that is truly worth your money. The fruits were fresh and sweet
F
Fatma Özlem Çan on Google

Bu işletmeden yıllardır waffle ve çiğköfte yiyorum. hizmetleri sunumları çok iyi bütün çalışanları güler yüzlü . Herkese öneririm.
I have been eating waffles and raw meatballs from this establishment for years. service presentations are very good, all employees are smiling. I recommend it to everyone.
H
Hasan Ozdemir on Google

Her şey için teşekkür ederiz ailemle gittim hoş bir ortam ürünleri çok lezzetli ve çalışanları güler yüzlü çok iyi birileri 5 yıldız dan daha fazlasını hak ediyorlar bence
Thank you for everything, I went with my family, it's a nice environment, the products are very delicious and the employees are very good, I think they deserve more than 5 stars
F
Fatma Betül Arslan on Google

1 seneye yakındır ara ara sipariş veriyoruz. Diğer zincir/bilindik wafflecıları falan boşverin. Her zaman taze, lezzetli ve kaliteli. Canımız waffle istiyorsa tek tercihimiz
We have been ordering from time to time for almost a year. Forget other chain/known waffle shops or something. Always fresh, tasty and high quality. Our only choice if we want waffles
E
Ebruli on Google

paket servis olmasına rağmen harika bir şekilde geldi, lezzeti yerinde, meyveler taptaze, bir tek çatal bıçak konulmamıştı,tadı bu kadar güzel, sunumuda başarılı olunca çok takılmadım bu detaya
Although it was a package service, it came in a great way, the taste was good, the fruits were fresh, not a single cutlery was put, the taste was so good, when the presentation was successful, I did not get too caught up in this detail.
B
Berk Temir on Google

Çalışan insanlar müşterilere küfür edebiliyor, evet yanlış okumadınız hizmet almaya gittiğiniz yerde aşağılamaya maruz kalıyorsunuz. Hele ki bir kadına yapılan bu aşağılama hiç bir şekilde hoş görülemez. Hizmet almayın, aldırmayın. Bu rezillikten ötürü işletme yönetimi ve çalışan kadrosunun etik, ahlak, iş bilinci ve yönetim anlayışını ciddi bir şekilde kınıyorum, görüldüğü üzere kendileri bunların hepsinden eksik, eğitimsiz insanlar. Yazıklar olsun ! (Kendilerinde suç görmektense yorumlara asılsız demeyi tercih etmişler, trajikomik. Mükkemmel çalışan kadronuzla sektörde başarılar XD)
Employees can swear at customers, yes, you read it right, you are humiliated wherever you go to get service. Especially this humiliation of a woman cannot be tolerated in any way. Don't get service, don't mind. Because of this disgrace, I seriously condemn the ethics, morality, business awareness and management approach of the business management and employee staff, as it can be seen, they are uneducated people who are lacking in all of these. Shame on you ! (They preferred to call the comments unfounded rather than blame themselves, it's tragicomic. Good luck in the industry with your excellent staff XD)
H
Halil Şahin on Google

Personel ve mekan olarak gerçekten çok mütevazi bir işletme. Gerek personelin ilgisi, gerek ürünün kalitesi gerçekten mükemmel. Özellikle Halil Bey'in ilgisinden çok memnun kaldım. Bundan sonra sürekli müşterisi olmayı düşündüğüm bi yer. Herkese tavsiye ederim.
It is a very humble establishment in terms of staff and place. Both the attention of the staff and the quality of the product are really excellent. I was particularly pleased with the interest of Mr. Halil. It is a place that I intend to be a regular customer from now on. I would recommend it to everyone.

Write some of your reviews for the company Enjoy waffle Balgat

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *