Savarona Simit Fırını

4.1/5 based on 8 reviews

Savarona Simit Fırını Ümitköy, Ankara (0312 235 55..) - Menü Burada - Menuburada.com

Savarona Simit Fırını, Ümitköy, Ankara telefon, adres, nerede, iletişim, çalışma saatleri ve sipariş bilgileri. (2494/3. Sokak, 8 Ümit, Yenimahalle, Ankara)

Savarona Simit Fırını Ümitköy, Ankara (0312 235 55..) - Menü Burada - Menuburada.com

Hemen her gezi rehberinde çok iyi yorumlar ve puanlar almış bir kafe. Edirne Çarşıdaki en otantik ve kendine özgü mekan.

Contact Savarona Simit Fırını

Address :

2494/3. Sk. No:8, 06810 Yenimahalle/Çankaya/Ankara, Turkey

Website : https://menuburada.com/savarona-simit-firini-umitkoy-ankara/
Categories :
City : Yenimahalle/Çankaya/Ankara

2494/3. Sk. No:8, 06810 Yenimahalle/Çankaya/Ankara, Turkey
A
Ayse Yurga on Google

Temiz,Sakin ve güzel ,lezzetli taze urunler alabilir. Oturup yiyebilirsiniz...
It can buy clean, calm and beautiful, delicious fresh products. You can sit and eat...
A
Ayşe Lamtık on Google

geçtiğimiz gün kızımla gittik ve bir terayağlı simit ve sandviç aldık .tezgahta hesap yaparken 10 tl dediler ve posttan 11.75 çektiler . Hiç masum yapıldığını düşünmüyorum küçük miktarda olsa dalga geçer gibi böyle bir şeyin gram rahatsızlık duyulmadan yapılması beni çok rahatsız etti.fiyatları karıştırma ihtimalleri de yok her şeyin fiyatı sabit ben bile bir kaç gitmiş iken fiyatları hatırlıyor isem onların böyle birşey yapma lüksü yok.
We went with my daughter terayağl the past day and a bagel sandwich and £ 10 when we got .tezgah said account and post drew from 11.75. I do not think that it is made innocent at all, it is very uncomfortable to do such a thing like grams without any disturbance.
F
Fatih Barış on Google

güzel mekan peynirli poacasi harika ama sıcakken ??
nice place, cheese poacasi is great but when it's hot ??
İ
İlhan Soykan on Google

Kötü yorumlar var fakat ben her nöbet çıkışında boyoz ve simit alırım. Simiti güzel boyoza gelince izmirdekiler le yarışır. Tavsiye ederim
There are bad reviews, but I buy boyoz and simit every time the shift comes out. When the bagel comes to a beautiful boyoz, it competes with those in Izmir. I advise
S
Süleyman Eren DURSUN on Google

Bugün ilk defa kahvaltıya gittik. Her şey gayet güzeldi. Özellikle simitler çok lezzetliydi.
We went for breakfast for the first time today. Everything was fine. Especially the bagels were delicious.
Ç
Çağatay Yarar on Google

Simidi lezzetli ancak tuvaletler aşırı pis midem bulandı bir şey yiyemedim, tuvaleti yemizlemeyenin mutfağı da kötüdür
The bagels are delicious, but the toilets are extremely dirty, I felt sick, I couldn't eat anything, the kitchen of those who cannot clean the toilet is also bad.
G
Gokhan Onel on Google

Aile işletmesi. Simitleri ankara simidi. Patatesli ve peynirli sigara böreğini tavsiye ederim
Family business. Bagels are ankara bagels. I recommend the potato and cheese spring rolls
B
Berna Deniz on Google

her gittiğimizde farklı fiyatlar çıkartıp daha sonra da fiyatları değişti diyip tutardan fazla alan yer. gidip tek tek hesaplamak zorunda kalıyorsunuz ki kaçıncı kez yaşadık, çevremizdekilerden de duydugumuz çok oldu lütfen sizlerde hesaplayın yahut matematik bilen biri otursun kasaya.
the place that takes out different prices every time we go and then says the prices have changed and buys more than the amount. You have to go and calculate one by one, how many times have we experienced it, we have heard many times from those around us, please calculate it too, or let someone who knows mathematics sit at the cash register.

Write some of your reviews for the company Savarona Simit Fırını

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *