Kahvetepe Coffe&Bistro Şafaktepe - Mamak Cd.

3.3/5 based on 8 reviews

Contact Kahvetepe Coffe&Bistro Şafaktepe

Address :

57, Mamak Cd., 06340 Mamak/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Postal code : 06340
Categories :
City : Mamak/Ankara

57, Mamak Cd., 06340 Mamak/Ankara, Turkey
G
GÜRKAN ÇEVİK on Google

Kahvetepe'de dibek kahvesi bir başka güzel. Nezir ve ferah mekan.
The dibek coffee in Kahvetepe is another beautiful. Nezir and spacious space.
Z
Zahraa Adel on Google

خدمات جيدة ونظافة جيدة وطعام جيد
Good services, good hygiene and good food
S
Selahattin Maraş on Google

Hizmet çok yavaş, bi oralet istedik sanırım limonları baştan yetiştirdiler. İçmeden kalktık. Ayrıca garsonlardan birine ayar oldum adını öğrenemedim, ondanda şikayetçiyim.
The service is very slow, we wanted an oralet I think they grew the lemons from the beginning. We got up without drinking. I also set up one of the waiters, I could not learn his name, I complain about him too.
ط
طارق شاكر on Google

çok güzel
very beautiful
F
Firat Kcy on Google

Kaliteli mekan diye girdik Nargile el fakir olcak dedim anlamıyomuşuz gibi başka getrdiler 20 dk sonra alablrsnz dedim bi sorun varmı dye sorulmadı bile Canlı müzik istek parça yazdık K bkmayın repertuarımızda yok bile denilmedi sütlü kahve söyledik 3 üde buz gibiydi geri verdik çay söyledik hesap 110 lira dediler farketmesek gtcekti kahveleri silmemişler Ben mi aksilikleri çekiyorum bilmiyorum Ama konusunda bir adım gerideler mekana göre hizmet yok
Quality place he entered the hookah hand would be poor I would not understand another like getshiler 20 minutes later alablrsnz said I did not have a problem even asked a dye We wrote live music request track K bushayin not even in our repertoire We said we said the tea was like ice 3 said the coffee was ice was like the account said they said 110 lira I don't know if I'm shooting mishaps. But there is a step back in the field
H
Hshaahha Sjsjsksl on Google

Müzik leş gibi garsonlar sanki oranın ağası hoş bi mekan değil önermiyorum.
The music is nasty, the waiters seem like it's not a nice place, I don't recommend it.
y
yasin tek on Google

Öğlenden önce kahvaltı için ailemi götürdüm garsonlar ilgisiz masa silinmiyor kendimiz sildik akşam gittiğinizde daha ilgililer. Kahvaltı menüsü 90 tl ama iyi değil evde yapın daha iyi farklı yok diyebilirim daha iyisini daha ucuza yaptık aynı kahvetepe isimsi başka bir mekanda.
I took my family for breakfast before noon, the waiters are indifferent, the table is not deleted, we wipe it ourselves, they are more interested when you go in the evening. The breakfast menu is 90 TL, but it is not good, do it at home. I can say that there is no difference.
R
Ramazan Özdal on Google

Super

Write some of your reviews for the company Kahvetepe Coffe&Bistro Şafaktepe

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *