Öztürk Catering

4.6/5 based on 8 reviews

Contact Öztürk Catering

Address :

İvedik Osb Marangozlar Sitesi, 2261. Sk. No: 11-13, 06378 Yenimahalle, Turkey

Phone : 📞 +99
Website : http://www.ozturkcatering.com/
Categories :
City : Yenimahalle

İvedik Osb Marangozlar Sitesi, 2261. Sk. No: 11-13, 06378 Yenimahalle, Turkey
N
Nurdan Erdoğan on Google

M
Mehmet KARCİOGLU on Google

S
Seçkin Öztürk on Google

m
mustafa öztürk on Google

C
Coşkun Çelebi on Google

b
berkay borazan on Google

Yediğimiz yemeğin kalitesi tartışılmazdı harika bir yer kesinlikle tavsiye ediyorum.
I would definitely recommend the wonderful place where the quality of the food we ate was indisputable.
E
Emrah Danisman on Google

Biz sanayi esnafını olarak çok fazla yerden yemek yedik mide yanmasına neden oldu Öztürk Yemek sorumuza çare oldular tüm çalışanların eline sağlık çok memnunuz
As industrial tradesmen, we ate food from too many places, it caused heartburn Öztürk Food was the solution to our question. We are very happy with the health of all employees.
C
Cafer Topal on Google

Düğünümüz için Öztürk Catering ile birlikte çalıştık. Çalışma ortamlarını gördük gayet temiz ve kaliteli ürünler kullanılıyordu. Düğünümüzde de profesyonel çalışanları ile hiç problem yaşamadan organizasyonumuzu gerçekleştirdik. Çok teşekkürler herkese tavsiye ederim.
We worked with Öztürk Catering for our wedding. We saw the working environment and used clean and high quality products. We have realized our organization without any problems with our professional staff at our wedding. Many thanks would recommend to anyone.

Write some of your reviews for the company Öztürk Catering

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *