Kıraç Kumpir Cafe - Olgunlar Cd. 30/A

4.2/5 based on 8 reviews

Contact Kıraç Kumpir Cafe

Address :

Olgunlar Cd. 30/A, 06420 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9788
Postal code : 06420
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Olgunlar Cd. 30/A, 06420 Çankaya/Ankara, Turkey
E
Elif Ç on Google

Arkadaşımla her hafta süper karışık yemeye gidiyoruz. Çayları da güzel sadece tuvaletler biraz hobbit tuvaleti gibi ama kötü değil. Kendimi uzun hissediyorum mutlu oluyorum. Süper karışık yiyin giderseniz.
My friend and I go to the super mixed meal every week. Their tea is also good, only the toilets are a bit like hobbit toilets, but not bad. I feel tall, I'm happy. If you go, eat super mixed.
M
Mehmet Akça on Google

Tam dört yıldır hem ailecek hem arkadaşlarımla keyifle gittiğim Ankara’da kumpiri en iyi yapan ve asla kalitesini bozmayan nadir restoranlardan ayrıca ızgaraları da müthiştir kumpirden sonra mutlaka tavuk, köfte ve karışık ızgaralarını denemelisiniz
In Ankara, where I have been going with my family and friends for four years, one of the rare restaurants that make the best and never spoil the quality of kumpir, and their grills are also great. You should definitely try chicken, meatballs and mixed grills after kumpir.
O
Orhan Bademci on Google

Ankara’da kumpir için tek tercih ettiğim yer. Kumpirleri çok taze, pişme derecesi harika ve bol tereyağı ve kaşar ile özenle harmanlıyorlar. Seçenekler çok fazla istediğiniz şekilde malzemeye uygun hazırlıyorlar, fiyatlar uygun. Mekanın küçük olmasından sanırım masalar çok sıkışık, hatta bir keresinde boş yere oturdum diye yan masanın rahatsız olduğunu bile hissettim. Puan kırmamın sebebi ayrıntısını vermediğim bir hijyen konusu, yemeklerdeki kaliteyi bunlarla gölgelemeyin. Hizmet için teşekkür ederim.
The only place I prefer for kumpir in Ankara. Their Kumpir is very fresh, the degree of cooking is excellent, and they carefully blend it with plenty of butter and cheddar. They prepare a lot of options according to the material you want, the prices are reasonable. I guess because the place is small, the tables are very cramped, I even felt that the next table was uncomfortable because I sat empty once. The reason for my score is a hygiene issue that I didn't give details, don't overshadow the quality of the food with these. Thank you for the service.
B
Beyza Yıldız on Google

They have the best salads with the freshest vegetables!
V
Vildan on Google

They have the best salad I've ever eaten.
В
Вячеслав Новиков on Google

Good food, reasonable price, maybe the most balanced kumpir in town
m
mohammed almudaris on Google

Good and fast service, affordable prices & delicious taste
T
Tetiana Aymelek on Google

Kumpir was very tasty, but if you are a tourist and cannot speak turkish so well, you might have a bit difficulties with ordering. On the other hand, I did tried to customize my kumpir with additional ingredients since the variant that I wanted was not on the menu. In the end we understood each other:)

Write some of your reviews for the company Kıraç Kumpir Cafe

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *