İSA NAMZET PASTA CAFE - Gazi Osman paşa mahallesi Hükümet Cad. and 8/A

4.1/5 based on 8 reviews

Contact İSA NAMZET PASTA CAFE

Address :

Gazi Osman paşa mahallesi Hükümet Cad. and 8/A, 06830 Gölbaşı/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +988
Postal code : 06830
Website : https://isa-namzet-pasta-cafe.business.site/
Categories :
City : Gölbaşı/Ankara

Gazi Osman paşa mahallesi Hükümet Cad. and 8/A, 06830 Gölbaşı/Ankara, Turkey
M
Mehmet Melisa Yayabaşı on Google

Kalitenin tek adresi..? kaliteli ürünler.geçen pasta yaptırdım ellerinizle sağlık muhteşemdi?
The only address of quality..? quality products.
R
Recep Ozdemir on Google

Güzel bir yer hizmet güzel yaş pasta ve tatlıları taze ve güzel. Fiyatları çok uygun.
Nice place serving lovely age cakes and desserts fresh and nice. The prices are very affordable.
H
Hasan Ada on Google

Ortalama bi yer. Çay söyleyebilmek için bayagi bi mücadele verdik.
It's an average place. We struggled hard to sing tea.
F
Faruk Vargeloglu on Google

Ürünler kaliteli taze. Uygun fiyatli
The products are quality fresh. Affordable
K
KÜRŞAT YALÇIN on Google

Merkezde Köşe başı herkese hitap eden bir pastane
A patisserie in the center
E
ES TM on Google

Çok kaliteli ürünler yok bence fiyatlarıda buna rağmen bayaga pahalı. 2gün önce özel sipariş üzerine doğum günü pastası yaptırdım. Fakat meyveli çikolatalı olacak diye sipariş etmemize rağmen kendi kafalarına göre sadece çikolatalı yapmışlar ve çikolata oranı da öyle fazla değil. Keklerde kullandığımız damla çikolatadan üstelik. Ve pastayı almaya gittiğimde dolapta değil tezgâhtaydı ve hava çok sıcak ve sineklerin olması da hijyene verilmeyen değerin göstergesi söylediğimde de sorun olmaz gibi küstah bi cevap aldım. Paramın değerini alamadigim bir işletme. Bidaha kesinlikle uğramayacağım bir yer.
There are not very high quality products, I think the prices are quite expensive. 2 days ago I made a birthday cake on a special order. However, although we ordered it to be chocolate with fruit, they made only chocolate according to their own mind and the ratio of chocolate is not that much. Moreover, the chocolate drops we use in the cakes. And when I went to get the cake, it was not in the fridge but on the counter and the weather is very hot and the presence of flies is an indication of the value that is not given to hygiene, and I got an arrogant response as if it was okay. A business where I cannot get the value of my money. A place I will definitely not visit.
ü
ümit çetinkaya on Google

Pastaları günlük çıkıyor tavsiye ederim
I recommend the cakes come out daily
B
Batuhan Bozat on Google

Gölbaşı şartlarına göre hizmet veren temiz bir işletme. Sahipleri gayet dürüst esnaflar. Tulumba tatlıları çıtır çıtır tavsiye ederim. Ürünlerde genel olarak bi kalite var ama her ürün süper diyemem.
It is a clean business that provides service according to Gölbaşı conditions. Owners are very honest tradesmen. I recommend the crispy Tulumba desserts. There is a general quality in the products, but I cannot say that every product is super.

Write some of your reviews for the company İSA NAMZET PASTA CAFE

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *