Pastannecim Cebeci - Cemal Gürsel Cad.

4.1/5 based on 8 reviews

Contact Pastannecim Cebeci

Address :

No:46/A, Cemal Gürsel Cad., 06590 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +99
Postal code : 06590
Categories :
City : Çankaya/Ankara

No:46/A, Cemal Gürsel Cad., 06590 Çankaya/Ankara, Turkey
E
Emre Ömür on Google

Ziyarete giderken tatlı almak için girmiştim, yaptığınız iş iyi olabilir ama seçtiğim kutuya 2 dilim tatlı fazla koyabilmek için sıkıştırmak, hem görüntüyü hem dürüstlüğü bozuyor, Sıkıştırmaya çalıştığınız dilimler parça parça olmuştu. Ayrıca eklerin fiyatı piyasanın 2 katı.
I went in to buy dessert on my way to visit, your job may be good, but squeezing it in order to put 2 extra slices of sweet in the box I chose spoils both the image and the honesty, The slices you tried to compress were in pieces. In addition, the price of supplements is twice the market.
E
Emine Sultan Efeoğlu on Google

Çok şeker bir pastacıları var ve çok samimi bir işletme. Tatlısını da sevdim. Harikaaa ??
They have a very sweet pastry shop and it is a very friendly business. I also liked the dessert. Awesome ??
R
Rana Gümüş on Google

Bir yıldız bile etmez!! Dün akşam aldığımız çilekli pastadan 3 kişi zehirlendik. Aranıp durum anlatıldığında hakaret dolu bir konuşma sonrası üstüne bizi suçladılar! Unutmayın, koskocaman bir pastada bir mikroorganizma üremeye başlamışsa 100 kişiden 1 kişiyi bulabilir o üreme! Bunun için özür diler dikkat edelim der kurum, hakaret etmez. Bugüne kadar hiç şikayet etmedim ama sizin gibi kurum olmaz olsun!!
Not even one star!! 3 people got poisoned from the strawberry cake we bought last night. When they were called and told the situation, they accused us after an insulting speech! Remember, if a microorganism has started to reproduce in a huge cake, it can be 1 person out of 100, that reproduction! The institution apologizes for this and says let's be careful, it doesn't insult. I have never complained before, but there is no institution like you!!
Y
Yasemin Narin on Google

Doğum günü için aldığım pastada dan 3 arkadaşımız zehirlendi. Kendilerini arayıp söylediğim de hastane yemeğine suç buldular. Oysa ki arkadaşlarımız yemek yememişti. Sağlık durumları iyi ama sizlerle uğraşacak enerjimiz yok. Bir daha tercihimiz olmayacağı kesin... Cevabınıza yanıt olarak yazıyorum. İlk görüşmemizde mahçup oldunuz. Pasta istediniz kalmamıştır büyük ihtimalle bakıp dönebilirim dedim. Ben bakamadan tekrar arayıp üniversitenin paylaşımını okudunuz ki araya girip arkadaşım yemekleri evinden getirir demeye çalışmama rağmen. Böyle bir şikayeti ilk defa bizden aldığınızı gün de kaç pasta sattığınızı pastadan olmayacağını belirten de yine sizdiniz.
Three of our friends were poisoned in the cake I bought for his birthday. When I called and told them, they found the hospital food a crime. However, our friends had not eaten. They are in good health, but we do not have the energy to deal with you. We will definitely not choose again... I am writing in response to your reply. You were embarrassed at our first meeting. You asked for a cake, I said, probably, I can look at it and come back. Before I could look, you called again and read the university's post, even though I tried to interrupt and say that my friend would bring the food from his house. You were also the one who stated that the day you received such a complaint from us for the first time, how many cakes you sold would not be from the cake.
B
Büşra Nur on Google

Mekan çok tatlış, tam öğrencilere uygun bir noktada ancak başka şubelere göre fiyatı pahalı gibi geldi. Garson arkadaş çok nazik ve ilgiliydi işinin hakkını veriyor.
The place is very cute, at a point suitable for students, but the price seemed expensive compared to other branches. The waiter was very kind and concerned, he does his job right.
f
fitzwilliam darcy on Google

serpme kahvaltısı güzel. birkaç ay öncesine kadar uygun fiyatlıydı da ilk gidişimizdi ve çok memnun kalkmıştık. daha sonrasında gittiğimizde doğal olarak fiyatları artmıştı, biraz üzüldük ama kahvaltımızı yapmaya devam ettik.
The breakfast spread is nice. It was affordable until a few months ago, it was our first visit and we were very satisfied. When we went later, the prices naturally increased, we were a little sad, but we continued to have our breakfast.
A
Ali Osman Güzel on Google

Tower ?✌?
A
Amr Okasha on Google

Delicious and cozy.

Write some of your reviews for the company Pastannecim Cebeci

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *