Googıl Coffe,Lounge&Sisha - Lounge&Sisha

3.3/5 based on 8 reviews

Contact Googıl Coffe,Lounge&Sisha

Address :

06810 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +999
Postal code : 06810
Categories :
City : Çankaya/Ankara

06810 Çankaya/Ankara, Turkey
R
Radi Burak Gökeşme on Google

Mekan güzel. Büyük ve havadar. İçeride sigara ve nargile içiliyor. Menü oldukça zengin. Fiyatlar ortalamanın üstünde, ama bölge için normal. Nargile sever biri olarak denemek için gittim. Bu bölgedeki en iyi nargileci değil. Ancak denemeye değer bir yer. İlgi ve alaka güzel.
The location is beautiful. Big and airy. Cigarettes and hookahs are smoked inside. The menu is quite rich. Prices are above average, but normal for the region. I went to try it as a hookah lover. Not the best hookah in this region. But it's a place worth trying. Interest and relevance are good.
a
aleynanur demirci on Google

yani ilginç bi yer ama park oranlık bi yer değil daha çok kzılay cafelerine benziyo
So it is an interesting place, but the park is not a proportional place.
E
Esra K. on Google

Mekan güzel, hizmeti de beğendim. Nargilesini çok başarılı buldum. Tavla, okey oynayabileceğiniz keyifli bir kafe. Fiyatlar ortalama bir kafede göreceğiniz şekilde. Güler yüzlü çalışanlar. ?
The place is beautiful, I liked the service. I found her hookah very successful. Backgammon is an enjoyable cafe where you can play okey. Prices are as you would see in an average cafe. Friendly employees. ?
F
Fikret Eldemir on Google

Konum yeri olarak güzel iyi bir vakit geçirilebilir ama o personel le isler biraz zor yürür lavabolar çok pis masa altlari çöplük bidakine resmini koyacağım
A good time can be spent as the location, but it works a little hard with the staff.
İ
İsmail KARTAL on Google

Yemekleri harika sunum hoş internet bol manzarası güzel karsonlar çok efendi
Food is great presentation nice internet abundant views beautiful carsons very master
H
Hıfzı Ege Kuruşa on Google

Mekan güzel özellikle komi erdem ve nargileci kadir çok iyi ancak kapının önüne taksi istedim söyleyemeyiz dedi bu ne rezalet. Böyle kötü olaylar olmamalı yakışmıyo size
The location is nice, especially the komi virtue and hookah are very good, but we can not say that I wanted a taxi in front of the door, what a disgrace he said. There shouldn't be such bad events
Y
YASİN KONUSU HAKKINDA NE DÜŞİNİYORSUN on Google

nargilesi tek kelimeyle rezalet.Bir çatal istedik yarım saat oldu gelmedi.Yoğun olmamasına rağmen böle hatalar yakışmadı.Valesi çok sıkıntı .Fiyatları zannedersizniz çukurambarda bir mekan ancak sen çayyolundasın bu fiyatlar hiç yakışmadı
hookah in one word disgrace.We wanted a fork and it didn't come half an hour.
f
fahri oez on Google

Mekan güzel, yemekler güzel ,sahibleri güzel
Good place, good food, good owners

Write some of your reviews for the company Googıl Coffe,Lounge&Sisha

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *