HMBRGR Ümitköy - 1933. Sk. No:5

4.7/5 based on 8 reviews

Contact HMBRGR Ümitköy

Address :

1933. Sk. No:5, 06800 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +98
Postal code : 06800
Website : https://www.hmbrgr.co/subeler/umitkoy/
Categories :
City : Çankaya/Ankara

1933. Sk. No:5, 06800 Çankaya/Ankara, Turkey
T
Tahir Feyzioğlu on Google

Biz çok beğeniyoruz, yeri güzel, park yeri sıkıntı olabiliyor, çevre çok kalabalık, restoran gayet büyük, zevkli döşenmiş. Çalışanlar güler yüzlü, zeki, espiri yapınca anlıyorlar ?, bön bön bakmıyorlar. Masalardan tuvaletlere kadar pırıl pırıl. Fiyatlar son zamlarla biraz cep yakar oldu. MC Donalds, burger king falan hikaye. Sınırsız içecek alınabiliyor. hamburgere ekstra rose beaf, pastırma gibi ekler yapabiliyorsunuz.
We like it very much, the location is nice, parking can be a problem, the environment is very crowded, the restaurant is very big, tastefully decorated. Employees are smiling, intelligent, they understand when they make jokes ?, they don't stare blankly. From the tables to the toilets it is sparkling clean. Prices have been a little pocket-friendly with the latest hikes. It's a story about MC Donalds, burger king or something. Unlimited drinks are available. You can add extra rose beaf and pastrami to the hamburger.
Ö
Önder on Google

Sosların hepsinden alabildiğiniz bir hmbrgr. Ortam olarak en güzeli. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yaptığı bayraklı sunum çok güzeldi.
An hmbrgr that you can get from all the sauces. The most beautiful environment. His flag presentation on August 30 Victory Day was very nice.
M
Mira Ak on Google

Hmbrgr'nin başka şubelerine daha önce gitmiştim; hamburger, patates, soslar burada da gayet iyiydi. Benim burası ile ilgili yorumum daha çok ortam üzerine; ortam olarak diğer şubelere göre en güzel yer burası bence. Daha önce bu binayı kullanan restoranlar daha kapalı bir iç mekan tasarımı kullanıyordu, burası çok ferah güzel olmuş. Özellikle pandemi döneminde açık alanda yemeyi tercih eder olduk, burası da oldukça geniş açık alana sahip.
I've been to other branches of Hmbrgr before; hamburger, fries, sauces were also good here. My comment about this place is mostly about the environment; In my opinion, this is the best place compared to other branches. Restaurants that used this building before used a more closed interior design, this place is very spacious and beautiful. Especially during the pandemic period, we preferred to eat outdoors, this place also has a very wide open area.
P
PaylaşıYorum on Google

Hamburger ? lezzetli ve başarılı. Kendi hamburgerinizi kendiniz oluşturuyorsunuz. Biraz kafa karışıyor ama kasada yardımcı oluyorlar seçim konusunda. 20-25 dakika bekleme süresi var. Sıranız geldiğinde size verilen cihaz sesli ve görsel uyarı ? yapıyor. Sınırsız içecek ve sınırsız sos da güzel düşünülmüş. Farklı bir lezzet için tavsiye ederim.
Hamburger ? delicious and successful. You create your own hamburger. It's a little confusing, but they help at the checkout. There is a waiting time of 20-25 minutes. When it is your turn, the device given to you gives an audible and visual warning ?. Unlimited drinks and unlimited sauces are also nicely thought out. I recommend it for a different flavor.
G
Gozde Yurdakul on Google

ananasli kecipeynirli orta boy hamburger yedim, fiyatı 41,95 TL di , lezzeti damagimda kaldi, kecipeynirinin ananasla uyumu mukemmel olmuş, ücretsiz ve sınırsız içecek ve sos seçimi yapiyorsunuz,iceceginiz ve sosunuz bittikçe gidip kendiniz aliyorsunuz,sos makinesi var,minik kaplara hangisinden isterseniz ondan dolduruyorsunuz,lezzetli ve çeşitli soslar için düğmeye basmaniz yeterli,çeşit çeşit soslar var, kori sosundan, hardala, tartar sosundan köz biber sosuna, istediginiz kadar yiyebiliyorsunuz, patatesinden memnun kaldim çünkü hiç yağ cekmemisti, taptazeydi, siparişinizi verdikten sonra size bi alarm kutusu veriyorlar, siparisiniz hazir olunca alarm yanıyor, size haber veriyor, masalar hemen silinip dezenfekte ediliyor, mekan havadar ve büyük, icerde ve disarda oturma yerleri var, tuvalet temizdi, peçete,sabun eksiksiz konulmustu, masalarda el dezenfaktanlari var. HMBRGR Ümitköy subesini, havadar, büyük, sınırsız içecek ve lezzetli soslari olduğu icin ,masa düzeni ve temizliği iyi olduğu için, tuvaletleri temiz olduğu için gitmenizi, denemenizi tavsiye ediyorum. benim favori sosum samurai oldu.
I ate a medium size hamburger with pineapple cheese and cheese, the price was 41.95 TL, the taste remained on my palate, the harmony of the cheese with pineapple was perfect, you can choose free and unlimited drinks and sauces, you can go and buy it yourself as your drink and sauce is finished, there is a sauce machine, you can use whichever one you want for the tiny cups. You fill it up, just press the button for delicious and various sauces, there are various sauces, from chori sauce, mustard, tartar sauce to roasted pepper sauce, you can eat as much as you want, I was satisfied with the potato because it didn't absorb any oil, it was fresh, they give you an alarm box after you place your order, When your order is ready, the alarm goes on, it informs you, the tables are cleaned and disinfected immediately, the place is airy and large, there are seating areas inside and outside, the toilet was clean, napkins and soap were placed completely, there are hand disinfectants on the tables. I recommend you to go and try the HMBRGR Ümitköy branch because it is airy, large, has unlimited drinks and delicious sauces, the table layout and cleanliness are good, and the toilets are clean. my favorite sauce was samurai.
A
Adel Ghelem on Google

Very good thanks ?
h
halil on Google

Best burger ever
e
ertan okyay on Google

Unique burger experience

Write some of your reviews for the company HMBRGR Ümitköy

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *