Sıcak Simit - 3381. Sk. No:1

4/5 based on 8 reviews

Contact Sıcak Simit

Address :

3381. Sk. No:1, 06810 Yenimahalle/Ankara, Turkey

Postal code : 06810
Categories :
City : Yenimahalle/Ankara

3381. Sk. No:1, 06810 Yenimahalle/Ankara, Turkey
B
Bolcum on Google

Arkadaslar samimi, simitler sicak, hersey temiz ve hijyenik daha ne olsun. İster yemek ye ister cay kahve ic istersen simidini al evine gotur kahvaltini yap miss gibi.... Fiyatlara gelince bence gayet ekonomik. Benim mini ofisim walla aliyorum bilgisayarimi saolsunlar cayim corbam hic eksik olmuyor...
Friends are friendly, the bagels are hot, everything is clean and hygienic what you get. Whether you want to eat a coffee or cay coffee ic if you want to have breakfast in his house. My mini office walla I'm getting my computer saolsunlar cayim corbam no missing ...
A
Ahmed Ongun on Google

Buradan bir kaç farklı simit aldım. Simiti veren arkadaş kasada duran arkadaşa 25 TL dedi. Aldıklarımın bu kadar tutmasını garipsedim ancak herhalde burası pahalı diye düşündüm. Ödeme için kartımı verdim. Bu arada simit fiyatlarını sordum. Kasadaki arkadaş tekrar hesapladı 16 TL tutuyor dedi ve para üstünü iade etti. Aldıklarınızı sizinde hesaplamanızda fayda var.
I bought a few different bagels from here. The friend who gave the bagel said 25 TL to the friend standing in the safe. I thought it was expensive, but I think it's expensive. I gave my card for payment. By the way, I asked about the bagel prices. The friend at the checkout said that he is holding the calculated $ 16 again and returned the change. You have to calculate what you receive.
B
Burç Güneri on Google

Yemekleri ve simidi harika olan, ancak aşırı vizyonsuz işletme. Omlet-mükemmel Simit-mükemmel Fiyatlar makul Bununla birlikte; Mekanın tabelası bile görünmüyor. Filtre kahve yok. Dekorasyon ve servis sıkıntılı. Keyifle oturup vakit geçirilecek bir yer değil. Gelip kahvaltı edip kalkıp gidilecek bir yer. Bu gibi mekanlara sağdan soldan esnaf takımı gelir, çay sigara içer kalkar. Nitekim tam olarak buna evrilmiş.
Food and wheel, which is great, but not overly vizyonsuz business. Omelette-perfect Bagels-perfect Prices are reasonable However; Not even the sign of the place. No filter coffee. Distressed decoration and service. It's not a place to sit and enjoy. A place to come and have breakfast and get up and go. This team comes sights such as the right and left shopkeepers, tea smoke rises. Indeed, it evolved exactly.
B
Bilge Coşkun on Google

Çalışanlarınıza kibar olmayı öğretin sonrası kolay..
Teach your employees to be polite, then it's easy..
U
Uluğ Yamalı on Google

Menemeni ve omletpizza harika. Güler yüzlü çalışanlarına teşekkürler
The menemeni and omletpizza were wonderful. Thanks to the friendly staff
E
E. K. on Google

Simitleri ve pastahane ürünlerini beğendiğim fiyatlarinmakul seviyede kafe. Özellikle Ankara simidini çok severim. Ayrıca kahvaltı hizmetleride var ama denemedim.
I like the bagels and patisserie products, the cafe at reasonable prices. I especially like Ankara bagels. There are also breakfast services, but I haven't tried it.
S
Selcuk Gokcen on Google

Kahvalti icin gittik. Çeşit bol, kahvaltı guzel ama servis zayıf biraz. Hemen yanında başka bir kahvaltı yeri var, rezervasyonsuz yer bulunmuyor, burada ise servisin zayıflığından sanirim bomboş oluyor.
We went for breakfast. The variety is plentiful, the breakfast is good, but the service is a bit weak. There is another breakfast place right next to it, there is no place without reservation, and I think it's empty here because of the poor service.
q
quann quann on Google

If you like hot bagel with butter. You should go there.

Write some of your reviews for the company Sıcak Simit

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *