B Coffee&Bakery - Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 2864. Cad. No:42-N-M

4.3/5 based on 8 reviews

Contact B Coffee&Bakery

Address :

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 2864. Cad. No:42-N-M, 06810 Çankaya, Turkey

Phone : 📞 +988
Postal code : 06810
Categories :
City : Çankaya

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 2864. Cad. No:42-N-M, 06810 Çankaya, Turkey
Ö
Özcan Ulaş on Google

Bence Ankara’nın nadide kahvaltı mekanlarından olmaya adaydır. Malzemeler taze ve yerel, özellikle ekşi mayalı ekmeği hafta sonu kahvaltılarımın vazgeçilmezi oldu. Tüm menüsünü kendi mutfağında üreten bir aile işletmesi olması güven verici. Bir diğer taraftan böyle bir kuymak yok ! Çocuklara güvenli, temizliği göze çarpan hassas mekan. Kesinlikle tavsiye ederim.
I think it is a candidate to be one of the rare breakfast places in Ankara. The ingredients are fresh and local, especially sourdough bread has become indispensable for my weekend breakfasts. It is reassuring that it is a family business that produces its entire menu in its own kitchen. On the other hand, there is no such well! Safe for children, delicate place with outstanding cleanliness. I highly recommend it.
B
Batuhan Ayaz on Google

Kahve ve tatlılar lezzetli. Ortam sessiz, sakin kafa dinlemek için müsait. Fiyatlar dönemin çılgınlığına göre uygun.
Coffee and desserts are delicious. The environment is quiet, suitable for quiet listening. Prices are reasonable for the frenzy of the period.
S
Smsk Dmr on Google

Özellikle ekmek tarafındaki arkadaşların maske takma konusundaki ısrarlı uyarılarımıza rağmen dalga geçer gibi davranmaları can sıkıcı. Her gittiğimizde uyarınca asık suratla maske takıp daha servis yaparken burunlarının altına indirmeleri, bir sonraki sefer gittiğimizde yine maskesiz olmaları, bunun çoklu tekrar etmesi sizlerle paylaşma ihtiyacı hissettirdi.
It is annoying, especially when friends on the bread side act like they are making fun of us despite our insistent warnings about wearing masks. Every time we went, they put on a mask with a sullen face and put it under their noses while serving, the next time we went, they were again without a mask, and it was repeated multiple times, which made us feel the need to share it with you.
T
Tanju Aktug on Google

Profesyonel hizmet vermeye çalışan güzel bir aile işletmesi. Güzel ortamı, lezzetli ürünleri ile kahvaltı, pasta, tatlı, kahve molası gibi bir çok gereksiniminize beklediğinizin üstünde yanıt verecektir. Keşke salgının etkileri olmasa da yemek konusundaki girişimleri devam etseydi... Öneririm.
A nice family business trying to provide professional service. With its beautiful environment and delicious products, it will respond to your many needs such as breakfast, cake, dessert, coffee break above your expectations. I wish his attempts on food had continued even though the effects of the epidemic did not exist... I recommend.
M
Myrna Gonzales on Google

Nice place
o
ozan opşin on Google

Friendly family enterprice, deliciousfoods
E
Esra Yıldız on Google

A nice cosy place with outdoors heating to sit on cold evenings.
P
Pamela Herrera on Google

Great variety and good service.

Write some of your reviews for the company B Coffee&Bakery

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *