Sultan Simit Sarayı - Ziyabey Cd. No:20

4.2/5 based on 8 reviews

Contact Sultan Simit Sarayı

Address :

Ziyabey Cd. No:20, 06520 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9889
Postal code : 06520
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Ziyabey Cd. No:20, 06520 Çankaya/Ankara, Turkey
A
Abdurkadir Ada on Google

Ürünler güzel yalnız çalışanlar biraz sıkıntılı
Products nice solo employees a little distressed
G
Gültekin Şahin on Google

Gayet lezzetli simitleri var
They have very delicious bagels
s
serkan atılgan on Google

Taze uygun fiyat, gerçek Ankara simidi.
Fresh affordable price, real Ankara bagel.
Ş
Şerif Selami taşköprülü on Google

Güler yüzlü personeli Ferhat ve Mustafa Bey'le tanışmak simitten önce ilk işiniz olsun.
Meet your friendly staff, Ferhat and Mustafa Bey.
M
Mihrican belenköylü on Google

Yerin sahibi diye tahmin ediyorum tezgahin arkasinda calisan beyfendinin kravat takmasindan isini ciddiye aldigini ve guvenilir bi her oldugunu dusundum. Kendisi ve calisanlari cok sicakkanli ve samimi insanlardi. Umarim isleri hep daim olur.
I think the owner of the place behind the countertop of the gentleman wearing his tie seriously took his job and I thought a reliable one. He and his staff were very friendly and friendly people. I hope it always works.
I
Ismail Bayar on Google

Çok sık gittiğim bir yer. Tezgahın arkasındaki arkadaş kravatlı ve çok kibar yaptığı işi severek yapıyor. Garson arkadaşlar Ferhat bey ve bayan arkadaşımız çok kibar samimi kişiler. Kim ne yemiş ne içmiş takip eden yok hesabı öderken size sorup ona göre hesap alıyorlar. Müşteriye güven esasına göre çalışıyorlar. 3 ün 5 in pesinde koşturmuyorlar. Fiyatlar balgat için çok ucuz. Çay 2 TL simit 1.25 TL önemli olanda paradan çok müşteriyi memnun etmeye çalışan işletme.
A place I go too often. The friend behind the counter is doing his job with his tie and very polite. The waitress friends Ferhat Bey and our lady friend were very polite friendly persons. Who has eaten what has been followed by the account you pay no account and then take account according to him. They work on a customer-trust basis. They're not running after 3 of 5. Prices are very cheap for balgat. Tea 2 TL bagels 1.25 TL important business than trying to please the customer rather than money.
1
15 Temmuz on Google

Simitler, poğaçalar lezzetli. Tereyağlı simidi denemenizi tavsiye ederim
Bagels and pastries are delicious. I recommend you try the butter bagel
n
nadide OKAN on Google

veee sonunda çocukluğumda yediğim o lezzetli simidi yeniden bulmuşumdur. simitleri efsane balgattaki marka yapmış tüm mekanları ters düz eder. hizmet kaliteniz için teşekkürler. heppp var olunn
And finally I found that delicious bagel I ate in my childhood again. It turns all the places that have made bagels into the legendary balgat brand. Thanks for your quality of service. be heppp

Write some of your reviews for the company Sultan Simit Sarayı

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *