Çatkapı Meyhane - Aşkabat Cd. No:46/13

4/5 based on 8 reviews

Contact Çatkapı Meyhane

Address :

Aşkabat Cd. No:46/13, 06490 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +977
Postal code : 06490
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Aşkabat Cd. No:46/13, 06490 Çankaya/Ankara, Turkey
E
Ercan cıftcı on Google

Rezervasyon yaptıracağım. Telefonlarınız çalışmıyor.. Numaranızı yazar mısınız.
I will make a reservation. Your phones are not working.. Can you write your number?
H
Hüseyin Çalmakkaya on Google

Keyifli bir mekan. İlgi üst seviyede
A delightful place. High level of interest
G
Gülden Doğu on Google

Bir kere orada menü diye bir şey yok her garson fiyatları kafasına göre söylüyor üç kişiye sorduk üçüde farklı fiyat söyledi, fiyatlar bahçeli gibi bir yere göre pahalı, ısıtıcı çok geç çalıştı donduk, Tuna diye bir şarlatan koymuşlar repertuar sıfır anca bel altı espri yaptığını zannetti bir daha aslaaaaaaa gitmem
Once there is no menu, every waiter says the prices according to his head, we asked three people, three of them said different prices, the prices are expensive compared to a garden, the heater worked too late, they put a quack called Tuna, the repertoire thought it was just under the waist. I will never go again
N
Niyazi Baltaci on Google

Sevdiğim bir mekan. Bizim mekan kısacası.... Herşey güzel..
A place I love. Our venue is short .... Everything is nice ..
F
Funda Sengezer on Google

Süper bir mekan
super place
M
MURAT USLU on Google

Mezeler, yemekler çok lezzetli, işletici hanımefendi ilgili, güler yüzlü.Canlı müzik güzel.
The appetizers, the food is very delicious, the business lady is concerned, smiling. Live music is good.
o
ozan taylan Kaya on Google

Çok güzel bir ortamı var. Garsonlar ilgili alakalı. Mezeleri ve yemekleri güzel. İçkini kendin getir şeklinde menüleri gayet iyi ve makul. Savaş korkmaz'ın sesi ve sahnesi çok iyi. Çok güzel repartuarı var.
It has a very nice environment. The waiters were relevant. The appetizers and dinners were lovely. The menus are fine and reasonable. Savaş Korkmaz's voice and scene are very good. It has a beautiful repartu.
M
Melike Sırtlan on Google

Kadın kadına gidip rahatça eğlenmeniz mümkün değil malesef. Mezeler baya kötüydü. Bizim masa ile ilgilenen garson, sanki orda olmamızdan mutsuz gibi davranıyordu. Bütün bunlara ek olarak her tarafı kapalı mekanda sigara içilmesi de serbest olunca bir daha asla gidilmeyecek ve tavsiye edilmeyecek yerler arasına giriş yaptılar.
It is not possible for you to go to woman and enjoy yourself. Appetizers were pretty bad. The waiter who looked after our table acted as if he was unhappy that we were there. In addition to all these, when they were allowed to smoke indoors, they entered the places that would never be recommended and recommended.

Write some of your reviews for the company Çatkapı Meyhane

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *