Otantik Kumpir - Kazakistan Cd. No:145

4/5 based on 8 reviews

Contact Otantik Kumpir

Address :

Kazakistan Cd. No:145, 06490 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Postal code : 06490
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Kazakistan Cd. No:145, 06490 Çankaya/Ankara, Turkey
H
Hasan Enes Keleş on Google

Çok sıcak bir yer. Dekorasyonu patateslere yapmış olmaları dahice. Birazcık küçük ve menüleri eski ama öneririm
It's a very warm place. The fact that they did the decoration on the potatoes is genius. It's a bit small and their menu is old but I recommend
S
Selman Serin on Google

Sehr hoffliche Mitarbeiter, hat sehr gut geschmeckt, wir waren sehr zufrieden.
Very polite staff, tasted very good, we were very satisfied.
M
Muhammed on Google

Çok samimi bir ortam çalışanlar da güzel yüzlü. Kumpirlerini beğendik kısıları ayriyeten çok güzel sade kısır aldık bir de ?
It's a very friendly environment and the employees are nice. We liked their kumpir, and we also bought some very nice, plain and sterile pieces ?
H
Harun Bolut on Google

Sade Kumpir olarak yanıltıcı üst açıklama (zeytin, turşu, mısır, tereyağ, kaşar seçeceğiniz malzemelerden) sonucunda “Sade” yani kumpir camiasında tereyağ ve patatesten oluşan ikiliye diğerlerinin aksine alerjim olmayan ürünleri ekleyerek menüdeki en pahalı kumpiri oluşturdum ve sipariş verdim. Gelen ürünün tüketemeyeceğim gıdalar içermesinden dolayı hemen restoranı aradım. Restoran sahibi “Eyüp Bey” ile telefonda görüştüm durumu anlattım. Kendisinin ısrarla bir hata yapmadıklarını ve benim yanlış sipariş verdiğimde ısrarcı olunca ben de siparişimi alıp alamayacaklarını ve tartışmak için aramadığımı yeni ürün de göndermeye zahmet etmemelerini (restoranın teklifi üzerine) saatin çok geç olmasından ötürü söyledim. Buraya kadar mümkün olduğunca medeniye yakın gerçekleşen telefon konuşmasının sonunda telefonu kapattığını zanneden Eyüp Bey (aslında bu hitabı haketmiyor) “GERİ ZEKALI” diyerek bana HAKARET ETMİŞTİR. Kendisini tekrar aradığımda bunu reddetmiş olsa da ve siparişimi iptal ederek ücret iadesini Nakit olarak göndermiş olsa da restoranın kalitesini çalışanları belirler diye düşünüyorum.
As Plain Kumpir, as a result of the misleading top description (olive, pickles, corn, butter, cheddar) as a result of the ingredients of your choice, I created the most expensive kumpir in the menu by adding the products that I am not allergic to, unlike the others, to the "plain", that is, butter and potato duo in the kumpir community, and I placed an order. I immediately called the restaurant because the product I received contained foods that I could not consume. I talked to the owner of the restaurant "Eyüp Bey" on the phone and explained the situation. He insisted that they did not make a mistake and when he insisted that I placed the wrong order, I told them that they could not take my order and not to bother to send me a new product that I did not call to discuss (upon the restaurant's offer) because it was too late. Eyüp Bey, who thinks that he hung up the phone at the end of the phone conversation that has been as close to civilized as possible so far (in fact, he doesn't deserve this address), insulted me by calling him "IMMEDIATE". Even though he refused when I called him again and canceled my order and sent the refund in cash, I think the quality of the restaurant is determined by the employees.
Z
Zoé Kugler on Google

really good kumpir with fresh ingredients, nice ambience, nice employees
Y
Youssef JMAL on Google

Delicious filled potato and friendly people
b
berk celikyurek on Google

Cheap and tasty. And they are open till 2 am
F
Fuat Yazar on Google

Came to this place late night, potatoes were still in the oven, while waiting for them, we were served tea twice without charge, then our kumpirs came, tasty, especially the after taste was real good,

Write some of your reviews for the company Otantik Kumpir

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *