Burger King - Dögol Cd. No:53

3.5/5 based on 8 reviews

About Burger King

TM & © 2022 Burger King Corporation. Tüm Hakları saklıdır. Burger King Corporation, Burger King markası ve ambleminin tek sahibidir. TAB GIDA "Burger King" markasının Türkiye’de münhasır lisans hakkı sahibi ve restoranlarının Türkiye’deki işletmecisi ve geliştirme ortağıdır. TAB Gıda, Ne Yediğini Bil markası ve ambleminin tek hak sahibidir. Yasal bilgiler için tıklayınız.

TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. markaları; Ara Gelsin sipariş hattı, Tıkla Gelsin web sitesi, Sodexo Plus, Burger King Türkiye ve Popeyes Türkiye Facebook Messenger Bot, Tıkla Gelsin Mobil Uygulama ve Yemek Sepeti uygulaması dışında hiçbir platformdan sipariş almamaktadır. Farklı platformlardan verilen siparişlerle ilgili sorumluluk TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait değildir.

Contact Burger King

Address :

Dögol Cd. No:53, 06490 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Postal code : 06490
Website : https://www.burgerking.com.tr/
Categories :
City : Çankaya/Ankara
Description : Well-known fast-food chain serving grilled burgers, fries & shakes.

Dögol Cd. No:53, 06490 Çankaya/Ankara, Turkey
h
hamed gerami on Google

Good menu
U
UĞUR ZENGİN on Google

Fast food
H
Hamed Gerami on Google

Not bad..
C
Cem Töre on Google

A late night staple.
N
No One B on Google

It’s not fast ?food it’s slow food here
O
Ozan Dost Şahin on Google

Only eat these things if you have no other option.
S
Satuk Buğra Han Zikzilan on Google

Burger's good but fries not good enough.
Z
ZAKARIYA BIN USMANU on Google

I went inside the ventilation was not the best especially the section behind toward the WC

Write some of your reviews for the company Burger King

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *