PASTANNECİM DİKMEN - Dikmen Cd. No:331 / A

3.7/5 based on 8 reviews

PASTANNECİM DİKMEN - Pastannecim-dikmen.business.site

Pastannecim Dikmen Özel Tasarım Pastalarımız
Siz hayal edin biz yapalım

Contact PASTANNECİM DİKMEN

Address :

Dikmen Cd. No:331 / A, 06450 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +988
Postal code : 06450
Website : https://pastannecim-dikmen.business.site/
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Dikmen Cd. No:331 / A, 06450 Çankaya/Ankara, Turkey
o
onur üstün on Google

Genel olarak fiyatlar biraz daha uygun olmalı. Pastalara diyecek söz yok ?
In general, the prices should be a little more affordable. No words to say about the cakes ?
f
fatih kubaşık on Google

%33 zam yapıldı pastalara. Pastalar güzel ama aynı fiyata daha güzel yerlerden alınabilir
33% hike was given to the cakes. Cakes are good but can be bought from better places for the same price
S
Sansal Erdinc on Google

Artık maytap yasaklanmış . Kendiniz başka yerden bulmanız gerekiyor
Sparklers are now banned. You have to find yourself elsewhere
Z
Zafer ERDOĞAN on Google

Pasta alırken dikkat edin bozulmuş pastayı değiştirmedi ler.
Be careful when buying a cake, they did not change the spoiled cake.
e
ece d on Google

Mükemmel ve lezzetli pastalar ? ❤️❤️ Fiyatları da abartıldığı kadar yüksek değil. Kalitenin de bir bedeli oluyor ?
Perfect and delicious cakes ? ❤️❤️ Their prices are not as high as exaggerated. Quality comes at a price ?
o
otopsy 06 on Google

79 TL ye satılan orta boy bir pasta için kesinlikle fiyatını haketmiyor. Yarı fiyatına satılan marketlerdeki pasta daha güzel. Çevremizdeki esnafa destek olmak adına alalım diyoruz ve iki katı para ödüyoruz. Evde kalın bir kek ve krem şantiye bulanmış bir şeyle karşılaşıyorsunuz.
It definitely does not deserve its price for a medium size cake sold for 79 TL. The cake in the markets sold for half price is better. We say let's buy it to support the tradesmen around us and we pay twice as much. You come across a thick cake at home and something smudged with cream.
Z
Zafer Erdoğan on Google

En ilgisiz alâkasız pastanecim şubesi merkez den bu şubeye bayat pasta gönderiyor lar şube durumu merkeze merkez şubeye iletiyor olan müşteriye oluyor.
The most irrelevant patisserie branch sends stale cake from the head office to this branch, and the branch status happens to the customer who transmits it to the head office.
A
Altuğ Gür on Google

Nice little local cake and sweets shop. Tea was fresh and tasty as were the sweets, tables were clean, service was fast and the staff were nice. It is right on the main street which makes it easy to find but also noisy. Highly recommended if you're looking for a quick stop to rest & replenish your energy but not if you're looking for a quiet place to chat or read your book.

Write some of your reviews for the company PASTANNECİM DİKMEN

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *