Meşhur Kadayıfçı Abdullah

5/5 based on 8 reviews

Contact Meşhur Kadayıfçı Abdullah

Address :

Malazgirt 1071. Cd. 18 D, 06310 Etimesgut/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +979
Categories :
City : Etimesgut/Ankara

Malazgirt 1071. Cd. 18 D, 06310 Etimesgut/Ankara, Turkey
t
tarık Arma on Google

Yarın oradayım tatlıların tadına bakacağım yorum yapacağım ?
I'll be there tomorrow I'll taste the sweets I'll comment ?
a
ali can on Google

Mükemmel lezzetler uygun fiyata ve en güzeli paket servisininde olması tavsiye ederim
I recommend it to have excellent tastes at affordable prices and the best package service.
Y
Yıldıray Çotuk on Google

Tatlıları güzel ve taze hizmet de bir o kadar iyi gelip denemenizi tavsiye ederim
Desserts are nice and fresh, the service is just as good, I recommend you to come and try it.
H
Hulusi Yıldız on Google

Öncelikle ellerinize sağlık. Müşteri memnuniyeyi olsun ürünlerin tatları olsun çok iyi herkese tavsiye ederim gerçekten mükemmel biryer. TEŞEKKÜRLER...
First of all, good luck with your hands. Whether it's customer satisfaction, the taste of the products is very good, I recommend it to everyone, it's a really perfect place. THANKS...
o
ozan doğanay on Google

Tatlılarının lezzeti çok iyi ve çalışanlar çok Güler yüzlü, ek olarak her şey ve mekan temiz.
The taste of their desserts is very good and the employees are very friendly, in addition, everything and the place are clean.
e
emre aysert on Google

Çok taze ve lezzetliydi.Fiyatlar da piyasaya göre normal hatta uygun bile diyebilirim.10 numara 5 yıldız.
It was very fresh and delicious. The prices are normal or even affordable compared to the market. Number 10 is 5 stars.
Ö
Özgür Çe. on Google

Kadayıf tatlısı buradan denemenizi tavsiye ederim . tatlı alırken kasada ki arkadaş diğer tatlı lardan da ikram etti beklerken çay getirebileceğini söyledi lezzet ve ilgi alakadan memnun kaldık.
I recommend you to try the kadayif dessert here. While we were buying dessert, the friend at the cashier also offered other desserts and said that he could bring tea while we were waiting, we were pleased with the taste and interest.
m
mesut ünlü on Google

Ben kadayıf tatlısı hastasıyım, kıvam olarak süper, fıstık deryası, tam kızarmış yoğun güzel bir tadı var... Biraz pahalı ama değer diye düşünüyorum... Kasadaki genç arkadaşıma teşekkürler, ilgili...
I'm a lover of kadayif dessert, it has a super consistency, peanut oil, deep fried, intense good taste... It's a bit expensive, but I think it's worth it...

Write some of your reviews for the company Meşhur Kadayıfçı Abdullah

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *