Hazar Unlu Mamülleri - Çayyolu

4.1/5 based on 8 reviews

Contact Hazar Unlu Mamülleri

Address :

Çayyolu, 06810 Yenimahalle/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Postal code : 06810
Website : https://www.instagram.com/hazarunlumamuller/
Categories :
City : Yenimahalle/Ankara

Çayyolu, 06810 Yenimahalle/Ankara, Turkey
N
Nurhan Canbulat on Google

Bugün oraya lokma tatlısı almak için gittim içeriden tatlı kısmından ödeme yapacaksınız dendi Ramazan günü oruç halimle 15 dk sıra bekledim. Sıra geldiğinde içeriden alacaktınız 30 dk bekleyin dendi. Resmen insanlarla alay ediyorlar.
I went there today to buy lokma dessert, it was said that you will pay for the dessert part inside. I waited in line for 15 minutes on the day of Ramadan while fasting. When it was your turn, it was said that you would take it from inside, wait 30 minutes. They're making fun of people.
M
Mustafa Mirkelam on Google

Çok değişmiş, fırından pastahaneye terfi etmiş, ekmekleri hep güzeldir ancak lokma tatlısında küçük boyla büyük boy arasında fiyat farkı kalmamış sadece 5 tl var ama miktar çok farklı büyük aile için almıyorsanız benim gibi almaktan vazgeçiyorsunuz.
It has changed a lot, it has been promoted from a bakery to a pastry shop, its breads are always good, but there is no difference in price between small and large sizes in lokma dessert, there is only 5 TL, but if you do not buy for a large family, like me, you stop buying.
P
Prof. Dr. Fahri YETİŞİR on Google

Hazar fırın her daim taze ekmek bulabildiğim bir yer. Ayrıca ekmek çeşitliliği çok fazla.bunlarin yanında taze günü birlik tatlarida çok iyi. Olmakla çok çok iyi değil. Kareköy böreği de çok güzel. Su böreği çok yerine karakoy böreğini tavsiye ederim.
Hazar bakery is a place where I can always find fresh bread. In addition, the variety of bread is very large. Besides, fresh daily flavors are also very good. Being is not very good. Kareköy pastry is also very good. I recommend karakoy pastry instead of water pastry.
S
SpdyrknmlGnzlz zlznGlmnkrydpS on Google

Ekmek ve türleri güzel ve yeterli , pasta baklava onların işi değil ... Kutulu ürünleri kontrol etmek lazım bayatlamış olabiliyor . Tost ve sandviç ekmekleri çok güzel , 24 saat açık olması hayat kurtarıcı . Karaköy ve su böreği lezzetli sabah sıcak sıcak denenmeli . Lokması çıtır çıtır ... Çalışanlar ilgili , unlu mamullerde bu bölgede en iyisi.
Bread and its types are nice and sufficient, pastry baklava is not their thing... It is necessary to check the boxed products, they may be stale. Toast and sandwich breads are very good , open 24 hours is a life saver . Karaköy and water pastry are delicious and must be tried hot in the morning. The bite is crunchy... The employees are concerned, the bakery products are the best in this region.
S
Sir. Jester on Google

Opportunities good.
o
ozan opşin on Google

Lots of kinds.
A
Asli B. on Google

Probably the best place to eat lokma in Ankara.
L
Lo' Dho' on Google

Very good bread here and pide... the bread remain fresh the next day or 2! differently than other bakeries bread becomes hard and bad after hours.

Write some of your reviews for the company Hazar Unlu Mamülleri

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *