Valonia Pelit Çikolata Ve Gıda Sanayi - Ufuk Ünv. Cd No:18

4.2/5 based on 8 reviews

Contact Valonia Pelit Çikolata Ve Gıda Sanayi

Address :

kızılıormak Mah, Ufuk Ünv. Cd No:18, 06374 Çankaya, Turkey

Phone : 📞 +99797
Postal code : 06374
Website : http://www.pelit.com.tr/sube/cukurambar/
Categories :
City : Çankaya

kızılıormak Mah, Ufuk Ünv. Cd No:18, 06374 Çankaya, Turkey
m
meric dinc on Google

F
Faik Ahmet GÖKÜŞ on Google

E
Erhan Ünalan on Google

Gitmedim yolumun üzeri
I didn't go over my way
A
Ateş Mehmet İrez on Google

Tüm ürünleri çok güzel, kaliteli ve özenli. Çayı bile güzel
All products are very nice, quality and attentive. Even the tea is nice
D
Dilek Özbay on Google

Ankara'nin en elit pastanelerinden biri...bos masa zor buluyorsunuz ama laktozsuz sut bulamiyorsunuz.
One of Ankara's most elite patisseries ... you find it hard to find empty tables, but you cannot find lactose-free milk.
e
elif y on Google

Mekan nezih Çalışanlar nazik ve ilgili Tatlı dışında lezzet standardınn altında olabiliyor Tatlı kalitesi çok iyi fiyatini hakediyor
The place is decent Staff is kind and concerned Apart from dessert, it can be below the standard of taste Dessert quality deserves its very good price
S
Sabire Nadir on Google

Mekan dingin şık ve ferah. Yedigimiz her şey cok lezzetli.servis ozenli ve güler yüzlü.
The place is serene, elegant and spacious. Everything we eat is very delicious. Service is clean and friendly.
A
Ali Alaca on Google

Daha önce gittiğimde fotoğraftaki yeri görmüştüm ve kapalı zannetmiştim. Ancak giriş diğer taraftaymış. Binanın diğer tarafından girince kaliteli bir mekan ve lezzetli ürünleri bulabilirsiniz. Güler yüzlü çalışanları var. Pasta için fiyatlar ortalama üstünde ama kalite arayanlara ideal.
When I went before, I had seen the place in the photo and thought it was closed. However, the entrance was on the other side. When you enter the other side of the building, you can find a quality place and delicious products. They have friendly employees. Prices for cake are above average but ideal for those looking for quality.

Write some of your reviews for the company Valonia Pelit Çikolata Ve Gıda Sanayi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *