Simitçi Dünyası Bistro Cafe - 18/C Alacaatlı Cad Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah

2.9/5 based on 8 reviews

Contact Simitçi Dünyası Bistro Cafe

Address :

18/C Alacaatlı Cad Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah, 06810 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +98
Postal code : 06810
Website : http://www.simitcidunyasi.com.tr/
Categories :
City : Çankaya/Ankara

18/C Alacaatlı Cad Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah, 06810 Çankaya/Ankara, Turkey
A
Ali Osman Mavi on Google

i
icenem92 on Google

M
Melda DUMAN on Google

M
Muro on Google

N
N MURAT KULTUFAN on Google

S
SULTAN ÖZDEMİR on Google

Çok beğenmedim. Garsonlar çok ilgisiz ve lakayit.bir daha gitmem sanirim
I don't like it very much. The waiters are very indifferent and lakayit. I think I will go again
M
Mehmet PINAR on Google

Kapalı alanda sigara içilmesi yasak olduğu halde yasakları uygulamıyorlar ve leş gibi sigara kokuyor. Simitler güzel değil özensiz ve isteksiz garsonlar.
Closed areas do not follow the ban, although it is forbidden to smoke and cigarette smells like carrion. Bagels are pretty sloppy and not reluctant waiters.
O
Ozgur YILMAZER on Google

Simitlerinizi kontrol ederek alın! Zira bildiğiniz yumuşamış bayat simiti satabiliyorlar. Sorduğunuzda simitlerimizin özelliği böyle yumuşak olması diye garip bir cevapta alabilirsiniz. Bu semt sakinleri için affedilmeyecek bir kusur...
Get your bagels by checking! Because they can sell the softened stale sim that you know. When you ask, you can get a strange answer that our bagels are so soft. An unforgivable flaw for the residents of this neighborhood ...

Write some of your reviews for the company Simitçi Dünyası Bistro Cafe

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *