Gelatiamo Dondurma - Alacaatlı Cd No: 16-B

4.5/5 based on 8 reviews

Contact Gelatiamo Dondurma

Address :

Alacaatlı Cd No: 16-B, 06810 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Postal code : 06810
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Alacaatlı Cd No: 16-B, 06810 Çankaya/Ankara, Turkey
a
a s (Armonya) on Google

Çok beğendim tatları güzel porsiyonlar büyük fiyat uygun.
I liked it very much, the tastes are good, the portions are big, the price is reasonable.
g
gülcan duran on Google

Sosisli soğuktu severek yediğim bir yer fakat en sonki çok kötüydü
The hot dog was cold, it's a place I love to eat, but the last one was very bad
M
Mehmet Yasin AYDIN on Google

Sayamayacağım kadar dondurma çeşidi burada
More ice cream flavors here than I can count
İ
İnci on Google

Dondurması standart İtalyan dondurmasına göre daha hafif ve lezzetli. Portakallı-bademli dondurması gerçekten müthişti. En başarılı ürünleri ise bence sütlü tatlılar. Personel de kibar ve hızlı.
Its ice cream is lighter and more delicious than standard Italian ice cream. The orange-almond ice cream was really awesome. The most successful products, in my opinion, are milk desserts. The staff is also polite and fast.
Y
Yasin Afşin on Google

Fabrikasyon ancak lezzetli dondurmalar. Karşısındaki meşhur rakibi yerine tercih edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Oturma alanı daha geniş olmakla birlikte uygun fiyatlı.
Fabricated but delicious ice creams. I think it should be preferred over its famous rival. The seating area is larger, but affordable.
F
Futurx on Google

Çok memnun olarak ayrıldım. Kalabalık olmasının dışında servis açısından sıkıntı olmadı. Dondurmalar superrrr. Çok fazla çeşit var. Fiyatlar açısından da uygun oldugunu düşünüyorum. Top 4 TL. Topu oldukça büyük veriyorlar. Verdiğiniz paraya fazlasıyla değiyor. Liva ya da mado yerine kesinlikle burayı tercih ederim. Mekan belli bir seviyenin üzerinde ve temiz, aydınlık.
I left very satisfied. Apart from being crowded, there was no problem in terms of service. Ice creams are superrrr. There are so many varieties. I think it's also affordable for the price. The ball is 4 TL. They give the ball pretty big. It's more than worth the money you pay. I would definitely prefer this place instead of Liva or Mado. The place is above a certain level and is clean and bright.
T
Tahir Feyzioğlu on Google

Mekan kocaman, çalışanlar ateş gibi, güler yüzlü, espiriden anlıyorlar, servis hızlı, ürünler kaliteli. Ortam güzel tasarlanmış ve pırıl pırıl, vejeteryan ayvalık tostu ve sosisli sandviç yedik, hem görüntü hem lezzet olarak on numara. İskender yiyelim kuklaya gidelim dedik, kapanmış, bu tostçu da güzel dediler tost yedik, pişman değilim. Yine olsa yine yaparım ?. Elinize sağlık.
The venue is huge, running like fever, genial, they understand the jokes, quick service, quality products. Media beautifully designed and spotless, vegetarian ayvalik toast and hot dogs ate sandwiches, as well as the taste and image number ten. We said let's go eat Alexander dolls, is closed, they said this toaster is also nice toast I ate, I do not regret. Again, though I still do ?. Elinize health.
M
Michele Serafini on Google

Great taste, presentation and service

Write some of your reviews for the company Gelatiamo Dondurma

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *