Fesleğen Yemek - 243. Sk.

3.5/5 based on 8 reviews

FESLEĞEN - Feslegen.com.tr

Ostim Osb Mah. 243. Cad. No: 12 Yenimahalle / Ankara T: 0312 397 63 33 & +90 539 220 80 79

© 2019 FESLEĞEN

Contact Fesleğen Yemek

Address :

Macun, Ostim Osb Mah, Ankara TR, 243.caddeNo :12, 06100, 243. Sk., Yenimahalle/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +997
Website : http://feslegen.com.tr/
Categories :
City : Yenimahalle/Ankara

Macun, Ostim Osb Mah, Ankara TR, 243.caddeNo :12, 06100, 243. Sk., Yenimahalle/Ankara, Turkey
m
mehmet gov on Google

Bugün akşam iftar menünüzde ezan okunuyordu, yemek kuyruğunda bekledik ve ramazan ayı münasebeti ile dağıtım organizasyonunda ramazan pidesi Bi çok çalışan almadı normal ekmek verdiniz, meyve yarı çalışana var yarı çalışana yok, iftar menüsünde hurma yarısına var yarısına yok yemek dağıtımı esnasında sorumlu arkadaşın ukala cevapları iftar saati çok can sıkıcıydı, ekmek için iftarda benden önce arkadaşlar 2 tane almış benim ekmeğimi arkadaşlar aldığını cevapladı. Ekmeği sanki benim arkadaşlarım dağıtıyorlar. 10 üzerinden 1 bu firmaya
Azan was read in your evening iftar menu today, we waited in the food queue and you did not receive a lot of normal bread in the distribution organization with the occasion of the month of Ramadan. The clock was very annoying, friends took 2 before me in the iftar for bread, friends replied that they bought my bread. My friends are scattering the bread. 1 out of 10
U
UĞUR YILDIRIM on Google

KURUMLARA VE FİRMALARA CATERİNG HİZMETİ VEREN SON DERECE TEMİZ VE KALİTELİ BİR FİRMA. ANKARA'NİN BU SEKTORDEKİ SAYİLİ TÜRKİYE CAPİNDA HİZMET VEREN FİRMASİ DİYEBİLİRİZ.KESİNLİKLE BU HİZMETTEN FAYDALANMAK İÇİN GORUSULEBİLECEK FİRMASİ
AN EXTREMELY CLEAN AND QUALITY COMPANY THAT PROVIDES CATERING SERVICES TO INSTITUTIONS AND COMPANIES. WE CAN SAY THE COMPANY OF ANKARA IN THIS SECTOR THAT PROVIDES SERVICES AROUND TURKEY. THE COMPANY CAN DEFINITELY BE VIEWED TO BENEFIT FROM THIS SERVICE.
O
ORVET VETERINARY PRODUCTS on Google

Disiplinli ve modern bir hizmet. Yemek üretim tesisi.
A disciplined and modern service. Food production facility.
A
Akın KOCAKUŞAK on Google

Çok başarılı bir Catering firması.
A very successful catering company.
A
Ahmet Şevki Güler on Google

Yemekler kötü soğuk ve porsiyon olarak az menüler farklı
The food is bad, cold and small in portion, the menus are different.
B
Battal Koca on Google

Yemek demeye 1000 şahit şeyler üreten kuruluş, çalışanı kötü porsiyonlar az yemekler lezzetsiz soğuk
Establishment that produces 1000 witness things to say food, bad employees, small portions, tasteless cold
B
Batuhan Can on Google

Eskişehir şehir hastanesinde bulunan şirketin yemekleri son derece güzel işinin hakkını veren bir firma ellerine sağlık.
The food of the company located in Eskişehir city hospital is extremely good, a company that gives the right to its job, thank you.
a
ahmet güleşen on Google

SBÜ Gülhane ye hizmet veriyor. Yemeklerini hiç beğenmiyorum kıymalı şeylerin içinde genelde kıkırdak vb beyaz sert şeyler çıkıyor. Bazı yemeklere sadece piş denilmiş gibi patatesi topraktan çıkartıp yesek aynı şey olurdu herhalde.
SBU serves Gulhane. I don't like their food at all. There are usually cartilage etc. white hard things in the minced meat. It would be the same if we took the potato out of the ground and ate it, as if some dishes were just cooked.

Write some of your reviews for the company Fesleğen Yemek

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *