Güneş Yufka - Zafer Cd. no 65/1

4.5/5 based on 8 reviews

Contact Güneş Yufka

Address :

İncek Mahallesi, Zafer Cd. no 65/1, 06010 Gölbaşı/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Postal code : 06010
Categories :
City : Gölbaşı/Ankara

İncek Mahallesi, Zafer Cd. no 65/1, 06010 Gölbaşı/Ankara, Turkey
p
pınar akyüz on Google

Gerçekten çok iyi bir yufkacı, lavaş ve yufka ekmeğide çok güzel.
A really good yufkacı, lavash and phyllo bread are also very nice.
T
Talip Orhan on Google

Kaliteli hijyenik el açımı ürünler çok leziz çok memnun kaldım
Quality hygienic hand-opened products are very delicious and I am very satisfied.
N
Nurgul Yildirim on Google

Fiyatlar biraz yüksek ama , ürünler oldukça kaliteli
Prices are a little high, but the products are of good quality.
D
Doğa Sever on Google

Urunleri güzel fakat cok pahalı 12 TL olan yufka 15 TL yapmislar.Birazda sahipleri güleryüzlü olmali bence..
Their products are beautiful but very expensive 12 TL, they made the dough for 15 TL. I think the owners should be smiling soon..
Ş
Şevket Orhan on Google

Güneş yufka çok yakında hizmete devam edecek ,çok deyerli müşterilerimizin dikkatine
Güneş yufka will continue to serve very soon, to the attention of our very valuable customers
E
Esen Erol on Google

El yapımı tüm ürünler çok kaliteli.Emekçi ve çalışkan insanlar.Bu adresten ayrılmışlar. Umarız yine bu civarda faaliyete devam ederler.
All handmade products are of very high quality. Laboring and hardworking people. They left this address. We hope they continue to operate in this area again.
Ü
Ümit Yıldırım on Google

Çok güzel yufkası olduğunu çevremdeki bayanlar söylüyor. Lavaş ve yufka ekmeği 10 numara. Tavsiye ederim.
The ladies around me say that she has very beautiful yufka. Lavash and phyllo bread is number 10. I advise.
İ
İbrahim Aktürk on Google

Güneş Yufka'dan beş yıl kadar alışveriş yaptım. Aile işletmesi olarak çalışan, güleryüzle karşılandığımız ve ürünleri kaliteli bir dükkândı. Ancak Güneş Yufka kapandı ve aynı yerde başka bir yufkacı açıldı. Zorunlu olarak alışveriş yapıyorum ama aynı derecede memnun değilim.
I shopped from Güneş Yufka for about five years. It was a family-run shop, where we were greeted with a friendly smile and whose products were of high quality. However, Güneş Yufka closed and another dough shop opened in the same place. I am compelled to shop, but I am equally dissatisfied.

Write some of your reviews for the company Güneş Yufka

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *