Nar Döner

3.6/5 based on 8 reviews

Contact Nar Döner

Address :

Gen. Dr. Tevfik Sağlam Cd 61/B, 06010 Keçiören/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Categories :
City : Keçiören/Ankara

Gen. Dr. Tevfik Sağlam Cd 61/B, 06010 Keçiören/Ankara, Turkey
a
alper g on Google

Burda çalışan kapalı kıza bahşiş verin hakediyor. Kolada sadece pepsi olması kötü. Döner süper. Özler dönerin adı var sadece. Burada döner hariç diğer konularda kendini geliştirmeli.
Tip the girl working here deserves. It's bad to have only pepsi in cola. Returns are super. Özler doner has only the name. Here he should improve himself on other topics, except for doner.
Ç
Çağlayan on Google

Kırıkkale'den verilen siparişler daha hızlı gelir. Dolayısıyla gelen yemek de buz gibi oluyor. Tek sefer sipariş verilecek bir restaurant.
Orders from Kırıkkale arrive faster. Therefore, the incoming food is also ice cold. A restaurant to order once.
E
Emre Oğuz on Google

Tavuk döner isteyince ekmek arası yağ ve deri geliyor
When the chicken asks for doner, oil and skin come between the bread.
G
Gezgin Yorumcu on Google

Et döneri çok lezzetli. Ankara'da sayılı dönerlerden yağlı değil...
Meat doner is very tasty. One of the few doner kebabs in Ankara, it is not greasy...
M
Merve Soydas on Google

Siparişimiz hızlı ve sıcaktı geldiğinde. Tek eksiği içinde eser miktarı patates olması buda tamamlanırsa güzel bir hatay dürüm. Ayrıca kullanılan tavuk gimdes helal sertifikalı hassasiyeti olan kişiler için bilgilendirmiş olalım.
Our order arrived fast and hot. The only thing missing is a trace amount of potatoes, which is a good Hatay wrap if it is completed. In addition, let's inform people with halal certified sensitivity about the chicken gimdes used.
f
ferdi yılmaz on Google

Ayran tatlı eker marka döner Hatay usulü sosu biraz az olabilir. Fena değil
Ayran is sweet Eker brand doner, Hatay style sauce may be a little less. Not bad
Ö
Özgür Demir on Google

Kendimi bildim bileli tavuk döner yerim mecburen uğradım fakat bir daha asla..
I've been eating chicken doner for as long as I can remember, but I had to stop by, but never again..
T
Tarkan Özkan on Google

Konumu iyi fiyatlar normal ama lezzetli değiller tat tuz yok bana göre. 80 gr, 100 gr saçmalığı her dönerci de olduğu gibi burada da var.
The location is good, the prices are normal, but they are not tasty, there is no salt in my opinion. 80 gr, 100 gr nonsense is here, as in every doner restaurant.

Write some of your reviews for the company Nar Döner

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *