Öncü Döner

3.4/5 based on 8 reviews

Anasayfa | Öncü Döner - Oncudoner.com

Öncü Döner

Anasayfa | Öncü Döner - Oncudoner.com

Hakkımızda

İskenderun’un Yöresel Lezzeti Milyonlara Öncü Döner’i Sunar!

2010 yılından bu yana, İskenderun usulü tavuk dürüm ve diğer lezzet seçeneklerini milyonlara sunan Öncü Döner, gıda sektöründeki en önemli oyunculardan biri haline gelmiştir. Anadolu’nun dünyaya armağan ettiği misafirperverlik, güler yüz, samimiyet ve cömertlik gibi birçok değeri yaşatmak konusunda kararlı olan Öncü Döner, Hasan Şahin önderliğinde marka serüvenine Amasya’da başlamış; Çankırı, Sivas, Giresun, Kırıkkale, Ankara, Kütahya, Düzce, İstanbul, Afyon, Manisa, Kayseri, Bilecik şubelerini de açarak geniş kitlelere ulaşma yolunda emin adımlar atmıştır. Günümüzdeyse Türkiye’nin farklı illerinde yeni şubeleri bünyesine katmaya devam eden Öncü Döner, ulusal bir marka olma yolunda ilerlemektedir.

Contact Öncü Döner

Address :

No:A, Gen. Dr. Tevfik Sağlam Cd No:70, 06010 Keçiören/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Website : http://www.oncudoner.com/
Categories :
City : Keçiören/Ankara

No:A, Gen. Dr. Tevfik Sağlam Cd No:70, 06010 Keçiören/Ankara, Turkey
m
murat tokur on Google

B....
X
Xati Xato on Google

Super
B
Berkay Altundağ on Google

Nice
O
Oscar Grabber on Google

Very tasty
F
Farxaan Badacas on Google

Good food
D
Devrim Nesin on Google

good
A
Abdirahman Mohamed on Google

The food is okay and they deliver pretty late but the taste could be better
M
Mahdi Altameemi on Google

I did order it took 1 hour to arrive!! I'm only 14 min far away I said no problem!! I asked for extra sause it never had, bad experience

Write some of your reviews for the company Öncü Döner

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *