Zeugma baklava börek - Bostancık Cd. No:161 D:C

5/5 based on 1 reviews

Contact Zeugma baklava börek

Address :

Bostancık caddesi 161c, Bostancık Cd. No:161 D:C, 06260 Mamak/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +988
Postal code : 06260
Categories :
City : Mamak/Ankara

Bostancık caddesi 161c, Bostancık Cd. No:161 D:C, 06260 Mamak/Ankara, Turkey

Write some of your reviews for the company Zeugma baklava börek

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Ekrem coşkun döner CNC Spindle Motor Tamiri TULPAR CREATIVE - Ragıp Tüzün Cd. No:188/1 Mesa Hotel Talya Dekorasyon Ltd. ŞTİ. Kizilkaya Mobilya Berber Doğan Dalaman Teknik ve Endustri Meslek Lisesi Tez Konutları DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gürsel Kan İnşaat Turizm Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Izmir Cankaya Lokantasi Sancak Kamyon Garajı Demet Oto Servis Turyap Urla Temsilciliği Ünallar Market Kut - San Nakliyeciler Sitesi Mosque Etki Plastik Ambalaj