FISTIKZADEM KÜNEFE&KATMER - Natoyolu Caddesı No:431

5/5 based on 1 reviews

Contact FISTIKZADEM KÜNEFE&KATMER

Address :

Natoyolu Caddesı No:431, 06480 Mamak/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +97887
Postal code : 06480
Categories :
City : Mamak/Ankara

Natoyolu Caddesı No:431, 06480 Mamak/Ankara, Turkey
E
Ezo& Narin Yıldırım on Google

İşletmede ki herkes çok ilgiliydi.künefesi ve ikramlarıda gayet başarılıydı..
Everyone in the business was very interested.

Write some of your reviews for the company FISTIKZADEM KÜNEFE&KATMER

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Başoğlu Wedding Hall Zonguldak ELMAS TUR Mercan Evleri Sarıçam Sk. Ecutech Chiptuning Elazığ PTT - Milli Egemenlik Cad. No:1 Arca Emlak Mevsim Pastanesi Keyifli Cafe&Restaurant DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gürsel Kan İnşaat Turizm Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Izmir Cankaya Lokantasi Sancak Kamyon Garajı Demet Oto Servis Turyap Urla Temsilciliği Ünallar Market Kut - San Nakliyeciler Sitesi Mosque Etki Plastik Ambalaj