Foga Pastanesi

3.7/5 based on 8 reviews

Contact Foga Pastanesi

Address :

1682. Cd., 06794 Etimesgut/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Categories :
City : Etimesgut/Ankara

1682. Cd., 06794 Etimesgut/Ankara, Turkey
Ö
Özkan Önbilek on Google

Aldığım pasta çok bayatti hiç memnun kalmadık
The cake I bought was very stale, we were not satisfied at all.
İ
İshak Özbek on Google

Ailecek gideceğiniz mükemmel bir Güleryüz anlayışı ilgi ve herşeyden önemlisi temizlik anlayışı. Gururla FOGA ???
An excellent understanding of smiling, attention and, above all, an understanding of cleanliness. Proudly FOGA ???
B
Bircan Erözmen on Google

Yaş pastası kurabiyeleri ekleri taptaze ? sabah sıcak sıcak olan simit ve poğaçalarıyla mükemmel biz lezzet durağı herkese tavsiye ederim
Age cake cookies eclairs are fresh ? perfect with hot bagels and pastries in the morning, we recommend it to everyone.
G
Gökdağ TEMUR on Google

Bazen çok taze ve güzel ürünler varken bazen de tam tersi hiç memnun kalamıyorum o derece bayat oluyor
Sometimes there are very fresh and beautiful products, and sometimes on the contrary, I am not satisfied at all, it becomes so stale.
H
Hasgo on Google

Tek yıldızı bile hak etmiyor kesinlikle alışveriş yapmayın poğacaları bayat pastaları bayat müşteriye ilgi alaka 0 müşteriyle küfür eder gibi konuşmalar KESİNLİKLE PARANIZLA REZİL OLMAK İSTİYORSANIZ GİDEBİLİCEĞİNİZ BİR YER
It doesn't deserve even a single star, definitely don't shop, donuts, stale cakes, no interest in stale customers Talking to 0 customers as if you were swearing DEFINITELY A PLACE TO GO IF YOU WANT TO BE DISGUSTED WITH YOUR MONEY
e
emine güneşdogan on Google

Foga pastaneleri temiz kaliteli ürünleri olan birçok şubesinde vakit geçiriyorum ama Etimesgut şubesi beni çok şaşırttı çünkü tuvaletler rezil durumda mutfak kısmı daha da rezil vaziyette hizmet edelimmi etmeyelim mi şeklinde çalışanlar inanılmaz kötü durumda açık alan temiz düzenli gerisi hikaye
I spend time in many branches of Foga patisseries with clean quality products, but the Etimesgut branch surprised me a lot because the toilets are in disgrace, the kitchen part is even more disgraceful, should we serve or not, the employees are in incredible bad condition, the open space is clean, the rest is story
H
Hamdi Ozdamar on Google

Iii
Y
Yunus Emre on Google

Delicious

Write some of your reviews for the company Foga Pastanesi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *