livana künefe

3.5/5 based on 8 reviews

Contact livana künefe

Address :

Ahi Mesut Blv, 06794 Etimesgut/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +977
Categories :
City : Etimesgut/Ankara

Ahi Mesut Blv, 06794 Etimesgut/Ankara, Turkey
E
Eren Pala on Google

Künefler fena deil ama künefesi daha güzel yerler var
Künefler is not bad but there are more beautiful knob places
Ö
Ömürcan YILDIRIM on Google

Lezzeti ayrı hizmeti ayrı güzel olan bir yer. Denemenizde fayda var.
A place with a different taste and a beautiful service. You should try it.
M
Mart Medya on Google

Gerçek künefe yemek isteyenler için muhteşem bir mkena mutlaka deneyin derim.
For those who want to eat real kunefe, I would definitely try a magnificent mkena.
E
Eski Fırıncı on Google

#kunefe #cafe #hizmet #etimesgut ikramları ve künefesi olmaz da olmazı olan bir işletme teşekkür ederim isinin hakkını varenlere
#kunefe #cafe #service #etimesgut is a business that does not have a catering service and thank you for those who have the right to thank you.
Y
Yusuf Üstüntepe on Google

Denemek için gitmiştik hem ortam olarak hem lezzet olarak son derece tavsiye edebileceğim bir yer. Pişman olmayacağınızın garantisini verebilirim:)
We went to try it, it is a place that I can highly recommend both in terms of atmosphere and taste. I can guarantee that you will not regret it :)
C
Cy Cy Tncy on Google

Bu çevreye göre çok iyi. Tatlılar gerçekten lezzetti. Fiyatları ikramlarına göre biraz fazla. Yanı emsallerini göz önüne alırsak ikram biraz geri kaliyor. Tavsiye ederim özellikle livana künefe 10 numara
This is very good for the environment. The desserts really tasted. Their prices are a bit higher than their treats. That is, if we consider its peers, the catering is a little behind. I recommend, especially the livana künefe number 10
Ö
Ömer Kayalı on Google

''Öğrenciyiz'' ayağına önümüze künefeyi koyup yanında hiçbir ikram vermeden yedirip gönderdiler.Müşteri memnuyeti sıfır,adamın yüzüne bile bakmıyorlar.Tavsiye etmiyorum.Parasını çöpe atmak isteyen varsa Livana'ya gidebilir.
'' We are students '' to the front of us put the künefek next to the side of no catering and not sent. They do not even look at the face of the man's satisfaction. I do not advise.
A
Abdullah Korkmaz on Google

Haftaiçi öğleden sonra gayet normal bir saatte çevredeki künefecileri araştırdıktan sonra bulduğum ve haritalar vasıtasıyla gittiğim mekanın kapı duvar olduğunu gördüm. Gitmeden aramanızı tavsiye ediyorum. Lezzetini vb tadamadığım için yorum yapamıyorum.
At the normal afternoon of the afternoon, after searching the surrounding künefeciler at the normal time, I found that the place where I went through the maps was the door wall. I advise you to call before you go. I can't comment because I can't taste the flavor etc.

Write some of your reviews for the company livana künefe

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *