Tatlıcım - Özalp Cd. 5/B

3.7/5 based on 8 reviews

Contact Tatlıcım

Address :

Özalp Cd. 5/B, 06320 Mamak/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +977
Postal code : 06320
Categories :
City : Mamak/Ankara

Özalp Cd. 5/B, 06320 Mamak/Ankara, Turkey
Ç
Çağrı Sağdıç on Google

Güzel
Beautiful
K
Khalid Aboalwalid on Google

جيد ولكن اسعار مرتفعة
Good but prices are high
S
Selahattin ÜNLÜ on Google

Tatlıları taze değil
Desserts not fresh
E
Erdem Fidan (ErdmFidan) on Google

Buranın dondurması on numara
Here's ten freezes
X
X-Men Yılmaz on Google

Harika Tatlı ve Dondurmaları var.
Have wonderful dessert and ice creams.
m
mustafa yıldız on Google

Diğer baklavacılara uğramanızı şiddetle tavsiye ederim.
I strongly recommend that you stop by the other baklava.
N
Nakliyeci Şemsettin on Google

Tulumba lokma ve halka tatlısını kaçırmayın civarda tek. Ancak diğer tatlı çeşitleri için aynı şeyi söyleyemeyeciğim.
Don't miss the dessert of Tulumba bite and the public is the only one around. But I can't say the same for other desserts.
O
Onur Helva on Google

merhaba... künefe için bölgedeki tercih edilebilecek bir mekan... temiz... çalışanlar ilgili, kibar, çalışkan... fiyatlar normal... ikramlar yerinde... tatlılar lezzetli... ikinci fincan süt için 5 TL ekstra para alıyorlar, zaten 1 - 1.5 su bardağı süt çıkar, ekstra para almaları eksi yönleri ☝? ... bahşiş ekstra süt parasına gitti, çalışanlarınız kızmasın ??‍♂️
hello... a place to be preferred for künefe in the region... clean... the employees are caring, polite, hardworking... prices are normal... treats are on point... desserts are delicious... 5 TL extra for the second cup of milk They take it, they already get 1 - 1.5 glasses of milk, the negative aspects of taking extra money ☝? ... the tip went to the extra milk money, don't let your employees get angry ??‍♂️

Write some of your reviews for the company Tatlıcım

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *