BAKLAVA & BÖREK

4/5 based on 1 reviews

Contact BAKLAVA & BÖREK

Address :

Atakent, Camuzoğulları Baklava Börek, 804 Cad. 3C/F, 06796 Etimesgut/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Categories :
City : Etimesgut/Ankara

Atakent, Camuzoğulları Baklava Börek, 804 Cad. 3C/F, 06796 Etimesgut/Ankara, Turkey
u
uğur orhan on Google

güzel
beautiful

Write some of your reviews for the company BAKLAVA & BÖREK

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Zile Yeni Sanayi Sitesi ÇELEBİ OTO LPG Damla Perde Saray Köfte Balık Palerium AVM Onder Ticaret Kuaför Remzi Elit Ayakkabi Bozanli Ibo PR.DR.VEYSEL EROĞLU İŞ MERKEZİ DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gürsel Kan İnşaat Turizm Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Izmir Cankaya Lokantasi Sancak Kamyon Garajı Demet Oto Servis Turyap Urla Temsilciliği Ünallar Market Kut - San Nakliyeciler Sitesi Mosque Etki Plastik Ambalaj