Hatay Yöresel Ürünler - İvedik Cd. Aydın Apt D:No:55/F

4.8/5 based on 8 reviews

Contact Hatay Yöresel Ürünler

Address :

İvedik Cd. Aydın Apt D:No:55/F, 06190 Yenimahalle/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +987
Postal code : 06190
Categories :
City : Yenimahalle/Ankara

İvedik Cd. Aydın Apt D:No:55/F, 06190 Yenimahalle/Ankara, Turkey
e
ender eser on Google

Son derece sağlıklı ürünler ... en azında ne yediğimi biliyorum Teşekkürler
Extremely healthy products ... at least I know what I eat Thanks
B
Burak Anıl GÜNDOĞAN on Google

10 numara ürünler özellikle de rakı için iyi mezeleri var
Number 10 products have good appetizers especially for raki
E
Emine Tutuncu on Google

koyun sütu ve yoğurt yumurta peynir alıyorum çok memnunum sizlere de tavsiye ederim
Put eggs with cheese and yoghurt would recommend getting the columns you I'm very satisfied
A
Ahmet Karahann on Google

Abla şu zeytinleri olmuşların içine olmamışları katmasan on numara yer diyecem ama kasede zeytin secmekten usandım
Sister, if you do not add those olives to those who have not been, I will say number ten, but I'm tired of choosing olives in the bowl.
H
Hakan Gürsoy on Google

Ürünleri oldukça taze ve güzel. Özellikle hatay peyniri ve tereyağı. İşletme Sahipleri oldukça mütevazi ve dürüst insanlar.
Their products are quite fresh and beautiful. Especially hatay cheese and butter. Business Owners are very humble and honest people.
D
Davut İlhan on Google

Ürünler gercekten cok taze ve dogal peynir sut ve tereyagi ayrica farkli ürünlerde bulmak münkün tavsiye edilir bi işletme
The products are really fresh and natural cheese milk and butter are also recommended in different products.
N
NİGAR POYRAZ on Google

Hatay Şırdan Mayalı peyniri mükemmel bir kaliteli bir peynir çeşidi. Ayrıca kaşar peynirinde aradığınız lezzet ve özellikte olan bu peynir çeşidinin müdavimi oldum. Zamanımız çocuklarının seçici olmasına rağmen bu peynir bizim vazgeçilmezimiz oldu. TEREYAĞI ise hani İskender üzerine dökülen işte tereyağı bu dediğimiz mis gibi kokan, kahvaltı da, yemekte kullandığım mükemmel bir tereyağı. Böyle kaliteli ve en önemlisi böyle DOĞAL bu ürünleri biz tüketicilere sunduğunuz için çok teşekkürler.
Hatay Şırdan Mayalı cheese is an excellent quality cheese. I have also become a regular of this type of cheese, which has the flavor and characteristics you are looking for in Kashar cheese. Although the children of our time are selective, this cheese has become indispensable for us. Butter, on the other hand, is the butter that is poured on Iskender, this is what we call a perfect smelling butter that I use for breakfast and dinner. Thank you very much for offering such quality and most importantly NATURAL products to us consumers.
S
SAİM DOGAN on Google

Çok kibar Güler yüzlü güvenilir sözlü kalite ve iyi hizmet gayreti içerisinde çok temiz güzel bir işletme tavsiye ederim 5 yıldızı tereddütsüz verdim
Very polite, friendly, reliable verbal quality and good service, I recommend a very clean and beautiful business, I gave 5 stars without hesitation

Write some of your reviews for the company Hatay Yöresel Ürünler

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *