Sofıstıq - Besakule İş Merkezi

3.9/5 based on 8 reviews

Contact Sofıstıq

Address :

Besakule İş Merkezi, 06510 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +99
Postal code : 06510
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Besakule İş Merkezi, 06510 Çankaya/Ankara, Turkey
F
Fatih Torun on Google

Degisik bir yer
A different place
A
Aliihsan Önler on Google

Kendimi rahat hissediyorum
I feel comfortable
H
Hasan Canbulat on Google

Fiyat kalite dengesi iyi
Price quality balance good
s
selçuk çavdar on Google

İşyeri sahibi estiriyordu, ben de nasibimi aldım ???
The owner of the workplace was blowing, I got my share ???
M
Merve Yolcu on Google

Hos bir mekan degil erkek yogunlugu var calisanlar yavas
There is no room for men
Y
Yasin ARSLAN on Google

Hem ortamı hem de çalışanları beni mutlu etti. İyi bir ortam tavsiye ederim herkese.
Both the environment and the staff made me happy. A good environment I would recommend to anyone.
M
Metin Kuş on Google

NARGİLE 50 TL. Menulerinde nargileleri yazmamislar. Nargile almak istedigimde dogrudan nargileciyle konusmam gerektigini soylediler. Bunlari yapip nargile siparisini verdim. Hesabi istedigimde tum taslar yerine oturdu. Mekanin bunu kasitli yaptigina inaniyorum. Nargileyi menuye niye koymasinlar ki. 50 TL lik nargile nasildi diye sorarsaniz plastik marpucu olan ortalama alti bir nargileydi. Daha iyisini Ankaranin her yerinde yari fiyatina icebilirsiniz.
HOOKAH WITH 50 TL. They didn't write the hookahs in their menus. When I wanted to buy a hookah, they told me I had to talk to the hookah directly. I made these and ordered the hookah. When I wanted the account, all the stones sat down. I believe the place did this deliberately. Why shouldn't they put the hookah on the menu? If you ask how the hookah of $ 50 was an average six hookahs with plastic lance. You can get better at half price all around Ankara.
T
Tuzsuz Baharat on Google

SofıstıQ Lounge Çukurambar Besa Kule'de yeni sayılan bir mekan. Arkadaşlarınızla hoş vakit geçirebileceğiniz bir yer. Menüye baktığımız zaman nargilesi ve tatlıları biraz daha ön plana çıkıyor. Bizim tercihimiz böğürtlenli cheesecakeden yana oldu. Sunumu çok başarılıydı, lezzet de sunumu aratmadı. Genel olarak başarılı bulduk, sizlere de tavsiye ederiz. Farklı mekan tanıtımlarımıza ulaşmak için instagram adresimizi takip ediniz. instagram:tuzsuzbaharat
SofıstıQ Lounge Çukurambar is a new place in Besa Tower. A place where you can have a good time with your friends. When we look at the menu, hookah and desserts come to the fore a little more. Our choice was for the blueberry cheesecake. The presentation was very successful, and the flavor was not found. In general, we found it successful, and we recommend it to you. Follow our Instagram address to reach our different venue promotions. My instagram: tuzsuzbaharat

Write some of your reviews for the company Sofıstıq

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *