Sini Börek - Dikmen Cd. No:392/D

4/5 based on 8 reviews

Contact Sini Börek

Address :

Dikmen Cd. No:392/D, 06460 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +979989
Postal code : 06460
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Dikmen Cd. No:392/D, 06460 Çankaya/Ankara, Turkey
L
Levent Ünal on Google

Böreklerinde kullandıkları yağ mideyi yakmıyor, bu da iyi kalitede yağ kullandıklarının göstergesi. Tatlıları da aynı şekilde iyi ve lezzetli. Kalitelerini bozmadıkları sürece alış veriş yapılır
The oil they use in their pastries does not burn the stomach, which is an indication that they use good quality oil. Their desserts are also good and tasty. Shopping is done as long as they do not spoil their quality
A
Ayhan Ercan on Google

Böreği güzel görünüyor iftardan sonra lezzetine bakalım malesef berbat bozuk ve kokuyor kim bilir kac gun önceden yapilan böreği ramazan bayraminda bize yedirme kalkistilar aradim hat devamli mesgul demekki kim bilir kac kisiye bunun gibi verdiker ustadan kaynaklı gibi basit bir bahaneyi kabul edemem yazik gercekten yazik
Let's see the taste after the iftar nice bread unfortunately ruined and smells who knows how to prehistoric pastry ramadan feast of the day call me calendim call line busy busy who knows who like a simple verdiker such as a verdiker master can not accept a simple excuse like I can't really say
H
Huseyin Güldaş on Google

Su böreği aldım. Saat16 gibi. Üst ve kenar kupkuru kurumuş çok sert. Belliki çok beklemiş. Bir sadık müşteri kaybettiniz.
I bought a watermelon. It's like 16 o'clock. Top and edge dry dry, very hard. Apparently he waited too long. You lost a loyal customer.
Y
Yazı Yorum on Google

Su böreğinde çok iddialı bir mekan, ayrıca sahipleri Engin bey ve eşi de çok güleryüzlü insanlar, tercih edilebilecek bir mekan, hem böreklerini hem de tatlılarını tavsiye edebilirim. Ayrıca söylemeden edemeyeceğim, mekânın tuvaletleri çok temiz, tıpkı evimizin tuvaleti gibi, işletme sahiplerini tebrik ederim..
It is a very ambitious place in the water pastry, and also the owners Engin Bey and his wife are very friendly people, a place that can be preferred, I can recommend both their pastries and desserts. Also, I cannot say without saying, the toilets of the place are very clean, just like the toilet of our house, I congratulate the owners of the business ..
a
adem ardanuç on Google

Gerek sunumları gerek ilgilenmeleri olsun oldukça güzel... Yiyecek ve içeçekler günlük ve taze kesinlikle tavsiye ederim.. Sessiz sakin kafa dinlemeye oldukça birebir...
Both their presentation and their attention are quite nice... The food and drinks are daily and fresh, I would definitely recommend it.. It's perfect for quiet and quiet listening...
s
sedat gezer on Google

İndirimli cevizli baklava aldım ..tereyağlı dediler...tad ve malzeme olarak hayal kırıklığı yaşadım... yıllaaar önce SİNİ hakkaten kaliteli idi ...
I bought a discounted walnut baklava..They said it was buttery.
A
Ahmet Muratoğlu on Google

Her zaman memnun kaldığımız bir işletme tertemiz ve Güler yüzlü oldukları İçin ayrıca teşekkür ederim kesinle tavsiye ediyorum
A business that we are always satisfied with, thank you for being clean and friendly, I definitely recommend it.
A
Arnold TAREMWA on Google

What was given was good the service was at per and they were clean their food was tasty

Write some of your reviews for the company Sini Börek

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *