Tatlıcı ziya

2.5/5 based on 2 reviews

Contact Tatlıcı ziya

Address :

1823. Sk. No:12, 06220 Keçiören/Ankara, Turkey

Categories :
City : Keçiören/Ankara

1823. Sk. No:12, 06220 Keçiören/Ankara, Turkey
G
Gezgin66 on Google

Çok güzel tatlı ve çeşitleri
Very nice desserts and varieties
A
Ahmet Muhtar on Google

Kredi kartından iki kere para çekip daha sonra iade yapmayan bir işletme. Tavsiye etmiyorum.
A business that withdraws money from a credit card twice and then does not refund. I do not recommend.

Write some of your reviews for the company Tatlıcı ziya

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
T.C. Merkez Bankası AZe Patent - Nenehatun Cd No:79 A 101 Harca Bitmez EVSER VESTEL PARK AVM Altus Servisi Ortaöğretim Okulu Emek Telekom Travel Agency Sezgin Sır İnşaat&Emlak Gayrimenkul Kemer DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gürsel Kan İnşaat Turizm Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Izmir Cankaya Lokantasi Sancak Kamyon Garajı Demet Oto Servis Turyap Urla Temsilciliği Ünallar Market Kut - San Nakliyeciler Sitesi Mosque Etki Plastik Ambalaj