EMEK KEBAP&DÜRÜM - Bişkek Cd. No:189

4.6/5 based on 8 reviews

Contact EMEK KEBAP&DÜRÜM

Address :

Bişkek Cd. No:189, 06490 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Postal code : 06490
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Bişkek Cd. No:189, 06490 Çankaya/Ankara, Turkey
D
Dogan Karli on Google

Türkiyeni tek dürüm adresi Emek Kebapçısı
The only wrap address for Turkey is Emek Kebapçısı
B
BİLGECE GELİŞİM on Google

Dürüst insanlardır; malzemeden çalmazlar, adi ürün kullanmazlar, ürünleri çoklukla dürüm tarzıdır. Güvenle tüketim yapabilirsiniz, içiniz rahat olsun.
They are honest people; they do not steal from material, they do not use ordinary products, their products are mostly wraps. You can consume safely and have peace of mind.
E
Eda S. on Google

İletişim fakültesindeyken öğle aralarında gitmeyi sevdiğim güzel mekan. Adana Dürümü inanılmaz lezzetli fiyatları uygun. Ezmelerin tadı da çok güzel. Çalışanlar, ilgi. Keşke Kızılay’da falan başka şubeleri olsa, gözüm kapalı giderim.
It is a nice place that I like to go at lunchtime when I am in communication faculty. Adana Wrap is unbelievably delicious prices affordable. The taste of the mash is also very good. Staff, interest. If only they had other branches in Kizilay, I would go blindfolded.
M
Mert Urhan on Google

Yılların getirdiği tecrübe ve kalite. Tüm ürünler lezzetli.
Years of experience and quality. All products are delicious.
M
Muhammed Furkan Kösedağ on Google

Kuzu ve tavuk şiş dürümleri denedim. Ankarada listemde ilk üçe girer. Çiğ köfte, acılı ezme ve cin biberini de ikram ediyorlar.
I tried the lamb and chicken shish wraps. Ankara is in the top three on my list. They also serve raw meatballs, hot paste and gin pepper.
M
Mustafa Emin Mısırlı on Google

Adana dürüm menü denedim . İçinde çiğ köfte tatlı ezme ve acı biber turşusu var. Fiyatı 28 lira . Ayran da dahil. Lezzet olarak gayet iyi. Esnaf temiz. Dükkan da temiz ve hijyenik. Gayet güzel bir yemek yemek için gidilebilir. Kendim normal insanlardan fazla yediğim için tam doymadım . Porsiyon olarak ancak normal biri için gayet doyurucu.
I tried the Adana wrap menu. It contains raw meatballs, sweet paste and pickled hot peppers. The price is 28 liras. Including ayran. Pretty good in taste. The shopkeeper is clean. The shop is also clean and hygienic. You can go for a very nice meal. Since I ate more than normal people myself, I was not fully satiated. As a portion, it is very satisfying for a normal person.
E
Ege V. SARDOĞAN on Google

10/10 mekan sadece güzel olmasını geçtim 20-25 yıllık bir esnaf lokantası, çalışanları ise çok kibar ve işini severek yapan insanlar.
10/10, the place is just beautiful. It's a 20-25 year old artisan restaurant, and its employees are very polite and passionate about their job.
M
Munazza Kaleem Siddiqui on Google

İnexpensive and delicious food. Easy for students to eat there too.

Write some of your reviews for the company EMEK KEBAP&DÜRÜM

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *