Lila Burmalı Kadayıfları - İncesu Cd. No:42 D:E

4.2/5 based on 8 reviews

Contact Lila Burmalı Kadayıfları

Address :

İncesu Cd. No:42 D:E, 06660 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +999
Postal code : 06660
Categories :
City : Çankaya/Ankara

İncesu Cd. No:42 D:E, 06660 Çankaya/Ankara, Turkey
e
eşref halıcı on Google

Tabela da künefe yazar, künefeden başka tatlı çeşitleri bulunur, bu nedenle künefe yiyemeden dönersiniz .Bu dükkânda künefe bulunmaz. Burma Kadayıf teklifi ile karşılaşırsınız.Künefenin adı var ama kendisi yok.AQ
Tabela da künefe writer, there are other kinds of sweets other than künefe, so you can return künefe without eating. Burma Kadayif you will encounter the offer.
M
Mehmet Ali Aydınbaş on Google

Sütlü Burma kadayıf 10 numara . Diğer çeşit tatlıları ve künefe çok güzel hafif rahatsız etmiyor . Güvenle gidilebilir.
Milky Burma kadayif number 10. Other kinds of desserts and künefe very nice does not bother slightly. You can go safely.
c
cem civelek on Google

Yol üzeri görüp girdik. İyiki denk gelmiş kadayıf çok başarılı.
We saw the road and entered. It's a good thing, the kadayif is very successful.
N
Nur Şahin on Google

Hijyen sıfır çalışanın satış yapma hizmet etme derdi yok dondurma yok diyerek kovalama derdinde sözde ucuz dondurma topunu 2.5 TL'den yapıyor sos vermek istemiyor sürat beş karış beş para etmez alışveriş yapılacak bir yer asla değil ...
Hygiene is zero, the employee does not have to worry about selling, serving, saying there is no ice cream, he makes the so-called cheap ice cream ball for 2.5 TL, he does not want to give sauce.
H
Heybet Şahin on Google

İşte kaliteeee, işte markaaaa helal olsun size sonuna kadar sizleyiz
Here is the qualityeee, here is the brand, halal, we are with you until the end
Ö
Özcan GÖKMEN on Google

Burma kadayıf tatlısı güzel Künefe sıcak sıcak ceviz ve antep fıstığı ile servis ediliyor Halka tatlısı da güzel tavsiye ederim
Burma kadayif dessert is nice Kunefe served with hot walnuts and pistachios The ring dessert is also nice, I recommend it
R
Rıdvan Özbek on Google

Bu kadar iğrenç bu kadar ilgisiz bir işletme olamaz. Dondurmacı da dondurma yok. İçerde olmasına rağmen muşmula gibi surata bakan isteksiz çalışan bir eleman dondurma yok diyor. Kesinlikle tavsiye etmem. Ayrıca kaşığı yıkama yok. İğrenç gorunuyordu. Bir kez de kadayif aldım. Kadayifi da bayat ve iğrençti. Yedikten sonra midem bulandı. Herkes dikkatli olsun.
How can such a disgusting business be this irrelevant. There is no ice cream in the ice cream shop. Despite being inside, a reluctant employee who looks like a medlar says there is no ice cream. I would definitely not recommend. Also, no washing the spoon. It looked disgusting. I also bought kadayif once. The kadayifi was also stale and disgusting. After eating, I was nauseous. Everyone be careful.
g
gastroservet on Google

Hafif ve lezzetli tatlılar. Fiyatlar piyasanın altında. Glikoz kullanmıyorlar ve bir çok büyük firma için de üretim yapıyorlar. Dört mevsim kendi ürettikleri dondurmalardan alabilirsiniz.
Light and tasty desserts. Below-market prices. They do not use glucose and do production for many large companies. Four seasons of ice cream you can get their produce.

Write some of your reviews for the company Lila Burmalı Kadayıfları

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *