Hacıismailoğulları - İvedik Cd. No:125

4.3/5 based on 7 reviews

Contact Hacıismailoğulları

Address :

İvedik Cd. No:125, 06200 Yenimahalle/Ankara, Turkey

Postal code : 06200
Categories :
City : Yenimahalle/Ankara

İvedik Cd. No:125, 06200 Yenimahalle/Ankara, Turkey
İ
İsmail Abdullah Özoğur on Google

H
Hakan Topuz on Google

a
azhar jensen on Google

S
Sıla Çayıroğlu on Google

D
Demetevler Elektrikçi on Google

Tazeyi yakaladınmı güzel
Fresh is beautiful yakaladınm
E
Ergun Sevgen on Google

Altı adet baklava bir su 27 00tl vijdan merhamet
Six pieces of baklava in a water 27 00tl vijdan mercy
R
Rabia Birsen GÖĞERCİN on Google

Baklavalar çok çok güzel fakat aldığım günün ertesine bayatlıyor. O midye dolmalar falan harika ötesi, biraz buna dikkat edildiği an fiyat da uygun, müthiş olacak.
Baklavas are very very nice but they go stale after the day I buy them. Those stuffed mussels and stuff are great, as soon as a little attention is paid to this, the price will also be great.

Write some of your reviews for the company Hacıismailoğulları

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *