Osmanli Tulumbacisi - 1597. Cad. Bilkent Center Alışveriş Merkezi No:3

2/5 based on 2 reviews
Körfez mah. Halıdere Atatürk Bulvarı No:173 B Blok Gölcük / KOCAELİ Tasarım ve Yazılım Essente Bilişim© 2020 Osmanlı Tulumbacısı | Tüm Hakları Saklıdır

Contact Osmanli Tulumbacisi

Address :

1597. Cad. Bilkent Center Alışveriş Merkezi No:3, 06690 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +977
Postal code : 06690
Website : http://www.osmanlitulumbacisi.com/
Categories :
City : Çankaya/Ankara

1597. Cad. Bilkent Center Alışveriş Merkezi No:3, 06690 Çankaya/Ankara, Turkey
W
Witchblades is Ria on Google

m
mithat türkleroğlu on Google

Sadece Tulumba yemek isteyenler için mükemmel seçim
Excellent choice for those who only want to eat Tulumba

Write some of your reviews for the company Osmanli Tulumbacisi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *