Cebeci Erciyes börek - Kıbrıs Cd. no 12

3.7/5 based on 8 reviews

Contact Cebeci Erciyes börek

Address :

Kıbrıs Cd. no 12, 06540 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Postal code : 06540
Website : https://cebeci-erciyes-borek.business.site/
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Kıbrıs Cd. no 12, 06540 Çankaya/Ankara, Turkey
y
yakup Fidanoğlu on Google

sıcacık börekleri ve personelin güler yüzüyle erciyes börek kalitesini yansıtan bir şube ,servis hızlarıysa inanılmaz
With its warm pastries and the smiling faces of the staff, Erciyes is a branch that reflects the quality of the börek, and the service speed is incredible.
M
Mehmet Comert on Google

Adı börekçi olunca merak ettim. Denemek için İki edet kıymalı börek aldım sabah 08:00 civarında . Sigara böreği ebatında Isıtıp verdi. Boğazımda kalacaktı nerdeyse. Bu kadar katı, yavan, tatsız ve tutsuz börek yemedim. Daha önce"de tanıdıklar ev ziyaretine gelirken bize baklava getirmişlerdi aynı şekilde memnun kalmaıştık. Halbuki birbirine benzeyen o kadat çok yer varki. Biraz iyi olan tercih edilir diye düşünüyorum haksız"mıyım? Tavsiye etmiyorum. Ben olsamburadan paramla ürün almam
I wondered when his name was burrito. To buy, I bought two Edet mince pie in the morning around 8:00 am. He gave the heat in the size of a cigarette. He'd stay in my throat almost. I haven't eaten such a hard, uninspired, tasteless and unkind fritters. Earlier, the acquaintances also brought us baklava while visiting the house were satisfied in the same way. However, there are so many places that are similar to each other. I think it's a bit of a good choice is it unfair? I do not suggest. I don't want to buy my money.
B
Berke Erbil on Google

güler yüzlü insanlar lezzetli börek
smiling people delicious pies
a
azim li on Google

Sırf bir boy büyük pakete koymamak için sütlü, akma ihtimali olan soğuk baklavayı üst üste koyup veriyolar pes!
Just to avoid putting it in a large package, they put the milky, possibly runny, cold baklava on top of each other and give it up!
R
Rıfat Albayrak on Google

Bir tepsi baklava siparişi verdik lakin pişman olduk. Şekerleme yapmış ağzımızda şeker kırıntıları verdiğimiz paraya acıdık. 160 tl ödedik. Geri dönüş alamadık memnun kalmadık
We ordered a tray of baklava but regretted it. We felt sorry for the money we gave candy crumbs in our mouths. We paid 160 TL. We did not receive a response, we are not satisfied
m
m-r-t- s-n on Google

3 kuruşluk malzemeye 40 katı fiyat çeken bi yer
A place that charges 40 times the price of 3 cents of material
t
taner yılmaz on Google

Baklava demeye bin şahit ister.boyle bi sey olmaz rezalet.sakin denemeyin paranıza yazik
It takes a thousand witnesses to say baklava. Nothing will happen, disgrace. Don't try, it's a waste of your money.
M
Mshauri D Delem on Google

Great assortment of ready prepared foods and very reasonable price. Highly recommended if you fancy home cooked style dishes (with Turkish flavours...)

Write some of your reviews for the company Cebeci Erciyes börek

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *