Omer Usta DESSERT CAFE Künefe Hall

4.5/5 based on 8 reviews

Contact Omer Usta DESSERT CAFE Künefe Hall

Address :

492. Cd. 3/F, 06300 Keçiören/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +97
Website : https://omer-usta-tatl-cafe-kunefe-salonu.business.site/
Categories :
City : Keçiören/Ankara

492. Cd. 3/F, 06300 Keçiören/Ankara, Turkey
O
Osman Kılıç on Google

Paket siparişi verdim çok hızlı ve sıcak geldi. Tadı lezzeti yerindeydi. Diğer lezzetlerini de denemek istiyorum. Şiddetle tavsiye ederim. Artık yeni adresim künefeci ömer usta. Elinize emeğinize sağlık.
I ordered the package and it came very fast and warm. The taste was good. I want to try other flavors as well. I highly recommend it. My new address is now, künefeci, ömer master. Thank you for your efforts.
B
Bekir oğlu on Google

Mükemmel bir künefe idi. Sakın büyük ve lüks künefecilerin işyeri şatafatına aldanmayın. Burda mutlaka künefe yiyin. Kesinlikle tavsiye ediyorum
It was a perfect cupcake. Do not be deceived by the glamor of the big and luxurious künefe makers. Be sure to eat künefe here. I definitely recommend
A
Altan Sonad on Google

Sıcak sıcak tam zamanında geldi Çok hafif ve lezzetli çok teşekkür ederim
Hot hot arrived just in time Very light and delicious thank you very much
A
AYŞE YILDIRIM on Google

Eve sipariş verdik sıcak geldi.Gayet lezzetiydi.Şerbeti oldukça başarılı insanın içini baymıyor.
We ordered home, it was hot. It was a delicious taste.
M
Mustafa ÇOŞKUN on Google

Künefe süper ötesi ayrıca çok hızlı geldi bu kadarını beklemiyordum. Buradan yapan ustaya teşekkürlerimi iletiyorum... Yine yeniden siparişlerimiz olacak bu arada Ömer usta çok kibar esnaflığıda takdire değer.
Kunefe is beyond super and it came very quickly, I did not expect this much. I would like to express my thanks to the master who made it from here... We will have orders again, by the way, master Ömer is very kind and commendable for his craftsmanship.
Ç
Çağrı Sümer on Google

Yorumlara bakarak geldim. Künefeler çok lezzetli. Şerbeti tam kıvamında olmuş, kesmiyor. Dükkan sahibi ve eşi çok ilgili, tertemiz dükkan. Dışardan küçük dükkan olduğuna bakmayın çoğu adı duyulmuş künefeci lezzetinin yanına yaklaşamaz. Ikram sadece süt veriliyor o da yeterli zaten.
I came by looking at the comments. The cupcakes are delicious. Sherbet is in its perfect consistency, it does not cut it. The shop owner and his wife are very concerned, the shop is clean. Don't look at it as a small shop from the outside, it can't come close to the well-known künefeçi delicacy. Only milk is served, which is sufficient.
m
mehmet mmaraşlı maraşlı on Google

Kunefelerinin neredeyse tamamını denedim klasik peynirli ve pasa olarak adlandirdigi kunefeleri basarili, lezzet olarak önerebilirim.Zeugma ve Ozikizler ile karsilastirdigimda ikram olarak meyve ve çerez türevi malesef yok hatta bazen cayi bile olmuyor ,künefe yaninda sut geliyor .Ozikizler ve diğerleri ile acisindan sizi meyve ve cereze boğan ama kunefeyi ikinci plana atan bi lezzet mi yoksa sade bi künefe ve guzel bi lezzet mi derseniz ben ikinci taraftayim bu arada porsiyonlar klasik Ankara usulu kimse Gaziantep boyutları beklemesin ama yine de o küçücük tabaga o tadı koymuş usta .cok çalışanı yok bi cekirdek aile kıvamında çalışıyorlar. Şirin insanlar Esnaf bi ağızları yok kaliteli musteri gelsin az olsun öz olsun onlar için ha bi de aksam 24.00 civari kapatıyorlar bak buna üzüldüm eklemeden edemedim.
I tried almost all of his kunefes, the ones he called classic cheese and pasa. If you say it's a flavor that suffocates but puts kunefe in the background, or a plain künefe and a good taste, I'm on the second side, by the way, the portions are classic Ankara style, no one should expect Gaziantep sizes, but still, the master who put that taste on that tiny plate. they are working. Cute people The shopkeepers don't have a mouth, good quality customers come, let it be a little self-sufficient for them, and they close it around 24.00 in the evening, I couldn't help but add that I'm sorry.
f
feyzullah alaş on Google

Perfect

Write some of your reviews for the company Omer Usta DESSERT CAFE Künefe Hall

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *