Faruk Güllüoğlu Baklava | Ankara - İvedik Şubesi

3.9/5 based on 8 reviews

Contact Faruk Güllüoğlu Baklava | Ankara - İvedik Şubesi

Address :

Melih Gökçek Blv. No:63/152, 06378 İvedik Osb/Yenimahalle/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9799
Categories :
City : İvedik Osb/Yenimahalle/Ankara

Melih Gökçek Blv. No:63/152, 06378 İvedik Osb/Yenimahalle/Ankara, Turkey
K
Kablo Klas on Google

Çok temiz Güleryüzlü hizmet
Very clean Friendly service
A
Akalin grup hijyen Temizlik on Google

?
F
Fatih Ün on Google

Yemekler ve tatlılar super
Food and desserts are great
F
FV FV on Google

Türkiye'nin tartışmasız en iyi baklavacısı. Ankara'ya geç de olsa gelmeniz güzel. Sabırsızlıkla bekliyoruz.
Arguably the best baklava in Turkey. It's nice to come to Ankara, even if it's late. We are looking forward.
k
klas kablo on Google

Servis yavaş fiyat pahalı camdaki yemek çekleri geçersiz bunu çıkışta öğreniyorsunuz
The service is slow, the price is expensive, the food checks in the glass are invalid, you learn that at the check-out
Ö
ÖMER ALKAN SMMM on Google

Sabahları kahvaltı çeşidi az, tatlılar lezzetli ama pahalı, ucuz ne kaldı bu arada,
Breakfast variety in the mornings is less, desserts are delicious but expensive, what is left by the way,
i
ibrahim Güzel on Google

Kadayif aldim fakat sikandal, kadayıfa ne çatal geciyor ne bıçak çıtır çıtır sekerlemis 7 dilim kadayif 800 gr dondurmaya 240 tl ödedim ama hüsran. Yakışmadı bu isme bu firmaya.
I bought kadayif but skandal, no fork goes to kadayif, neither knife can pass through it, I paid 240 TL for 7 slices of kadayif, 800 g of ice cream, but I am disappointed. This name does not suit this company.
E
Ender Ulusu on Google

Şöbiyet porsiyon(3 adet) ve ufak çaya 30-35 tl arası ödedim. Yemeğe verdiğim paraya asla acımam. Buna acıdım. Kuzu budunun iki katından fazla kg fiyatı var. 150 tl, 190 tl vs. Kesinlikle değmez, fiyatını haketmiyor. Beklemiş, soğuk, yumuşaklığı gitmiş kuru, sert ve sonradan ısıtılmış şekilde servis edildi. Lokmalar ağzıma yapıştı, dağılmadı, macun gibiydi. Öğle arası gittim. Bomboştu. Bu fiyatlar ve bu lezzetle yakında kapatırlar. Zaten sanayide ne alaka anlamış değilim. Tek olumlu gördüğüm şey ilgilenen hanımefendi kibardı, ilgiliydi. Olumsuz yorumum için üzgünüm. Ama benden farklı düşünenler olsaydı herhalde mekan da biraz müşteri olurdu.
I paid 30-35 TL for a portion (3 pieces) and small tea. I never feel sorry for the money I pay for the food. I hurt this. Leg of lamb has more than twice the price per kg. 150 TL, 190 TL etc. Definitely not worth the price. It was served cold, dry, hard and subsequently heated. The bites stuck to my mouth, did not fall apart, were like paste. I went at noon. It was empty. With these prices and this flavor they close soon. I don't understand what the relevance is in the industry anyway. The only positive thing I saw was the lady who was interested was kind and interested. Sorry for my negative comment. But if there were people who thought differently than me, the place would probably be a bit of a customer.

Write some of your reviews for the company Faruk Güllüoğlu Baklava | Ankara - İvedik Şubesi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *