Sağlıklar Unlu Mamulleri - Kuzgun Cd 63/B

4.4/5 based on 8 reviews

Contact Sağlıklar Unlu Mamulleri

Address :

Kuzgun Cd 63/B, 06690 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +989
Postal code : 06690
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Kuzgun Cd 63/B, 06690 Çankaya/Ankara, Turkey
f
ferit kurt on Google

Yıllardır alışveriş yaptığım fırın.gayet temiz unlu mamul çeşitleride kaliteli işletmecilerde güleryüzlü kibar esnaflar..
I have been shopping for many years.
G
Gökalp Eyinç on Google

Kapanmayı fırsat bilip fiyatları yükseltmişler Fiyat sormadan sakın almayın
They took the opportunity to close down and increased the prices Do not buy without asking for a price
P
ProPlayz “Geziyorum” on Google

Ekmekleri temiz ve çeşitleri çok.unlu mamulleri hep taze ve askıda ekmek hizmeti sunuyorlar.
Their breads are clean and they have many different types of products and they always offer fresh and hanging bread service.
Ö
Ömer Faruk Arda on Google

Tatlılarının güzel olduğunu düşünüyorum. Bulunduğum çevrede bu minvaldeki sekiz on dükkandan en iyisi diyebilirim.
I think their desserts are good. I can say the best of the eight or ten shops in my neighborhood.
A
Ali on Google

Güzel ve kaliteli mamulleri var
They have beautiful and quality products
O
Oğuz Demirkol on Google

Temiz ve Alakalı Hizmet.
Clean and Relevant Service.
G
Güler Seren on Google

Çok memnunum herkese tavsiye ederim hijyen lezzet ve hizmet mükemmel
I am very satisfied, I recommend it to everyone, hygiene, taste and service are excellent
Ş
Şeyma S. Yaman on Google

Gayet güzel bir fırın. Mamuller lezzetli, kaliteli. Fiyat olarak zaten fırınlar aşağı yukarı aynı. Malum, un fiyatları belli. Kapıda poşetlerde ekmek asılan bir köşe vardı. Emin degilim, ama galiba askıda ekmek uygulaması. Yapamayanı asla kınamıyorum, yapa bilenden de Allah razı olsun ?
A very nice oven. The products are delicious and of good quality. In terms of price, the ovens are more or less the same. As you know, flour prices are known. There was a corner at the door where bread was hung in bags. I'm not sure, but I think it's the hung bread application. I never condemn those who can't, God bless those who can ?

Write some of your reviews for the company Sağlıklar Unlu Mamulleri

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *