Erciyes Börek - N Buona Vista Dr

5/5 based on 1 reviews

Contact Erciyes Börek

Address :

#15-07 The Metropolis Tower 2 11, N Buona Vista Dr, 138589 Çankaya/Ankara, Turkey

Postal code : 138589
Categories :
City : Çankaya/Ankara

#15-07 The Metropolis Tower 2 11, N Buona Vista Dr, 138589 Çankaya/Ankara, Turkey
M
Meryem Polat on Google

Write some of your reviews for the company Erciyes Börek

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Sivas Mermer Kiremithane Koleji Metro Ziraat Bankası Atm Hayat Park Evleri Fer Dan Turizm Emlak İnşaat Ticaret Limited Şirketi Sess Yıldızlar Akademi Tansas Karia Su Bodrum DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gürsel Kan İnşaat Turizm Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Izmir Cankaya Lokantasi Sancak Kamyon Garajı Demet Oto Servis Turyap Urla Temsilciliği Ünallar Market Kut - San Nakliyeciler Sitesi Mosque Etki Plastik Ambalaj