Hasan Usta Sütlü Tatlılar - Tunalı Hilmi Cd.

4.8/5 based on 8 reviews

Contact Hasan Usta Sütlü Tatlılar

Address :

Tunalı Hilmi Cd., 06680 Çankaya/Ankara, Turkey

Postal code : 06680
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Tunalı Hilmi Cd., 06680 Çankaya/Ankara, Turkey
C
Cafer KARSLI on Google

H
Herneise on Google

f
fevzi polat on Google

Gayet güzel
pretty nice
T
Tahsin Deniz Arpaci on Google

Tatlısı ve çayı iyi. İsterseniz Kola da içebilirsiniz...
Dessert and tea are good. You can also drink Coke if you want ...
Ş
ŞHN on Google

Özenle tasarlanmış, en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş.Konum olarak Tunalı caddesinin en merkezi bölümünde yer almaktadır.Adı üstünde sütlü tatlılar hem çeşit çok hem de tadı nefis.
It is located in the most central part of Tunali street. The milk desserts on the name are both delicious and delicious.
E
Erfaneh Pirpanahi on Google

Genel olarak bütün tatlıları güzel.
In general, all desserts are good.
F
Facho Yawer Abbas on Google

Good place to relax and have tea.
A
Ayed Abu Ramadan on Google

Great deserts

Write some of your reviews for the company Hasan Usta Sütlü Tatlılar

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *