Tatlıcı Fatih Usta. Akdere Şubesi - Mehmet Ali Altın Cd No:60/C

2.5/5 based on 2 reviews

Contact Tatlıcı Fatih Usta. Akdere Şubesi

Address :

Mehmet Ali Altın Cd No:60/C, 06630 Mamak/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9999
Postal code : 06630
Categories :
City : Mamak/Ankara

Mehmet Ali Altın Cd No:60/C, 06630 Mamak/Ankara, Turkey
M
Mehmet Alpınar on Google

sütlü nüriye şiparışi verdim farklı bir karışık yollamışlar.hic hoş değil.ayrica telefon numaramınız kayıtlı değil
I gave the order to nuri with milk, they sent a different mix.hic not nice.
m
mMn cKrGl on Google

soğuk baklava aldık, yılannn, 10 numara 4 yıldız.. akdere standartlarının üzerinde.. yıldızdan tatlıya gelmeyin ama yakınlardaysanız şiddetle tavsiye ederim. ama tabi fiyatta akdere standartlarından fazla.. mart 2022'de soğuk baklavanın kilosu 110 tl.
We got cold baklava, snakenn, number 10 4 stars.. above Akdere standards.. don't go from star to dessert, but I highly recommend it if you are nearby. But of course, the price is higher than Akdere standards. In March 2022, the weight of cold baklava is 110 TL.

Write some of your reviews for the company Tatlıcı Fatih Usta. Akdere Şubesi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *