Hatay Yöresel - Sanayi Cd. no 10/19

4.2/5 based on 6 reviews

Contact Hatay Yöresel

Address :

Anafartalar caddesi, Sanayi Cd. no 10/19, 06100 ulus, Turkey

Phone : 📞 +97
Postal code : 06100
Categories :
City : ulus

Anafartalar caddesi, Sanayi Cd. no 10/19, 06100 ulus, Turkey
E
Ertan öztürk (Aikido) on Google

H
Hakan denek on Google

B
Berat Türker on Google

O
Oguz Oguz on Google

Harika
Wonderful
M
Mustafa Acıelma on Google

Bir gün sabah işe giderken gözüme çarptı bu hoş manzara! Çocukluğumda tüm ailem meyve-sebze ticaretiyle uğraştırdı.Bu nedenle mıdır bilmem ama bu manzaralara şahit olunca büyüleniyorum... Sizlerle de paylaşmak istedim..
One day, on the way to work in the morning, this beautiful sight caught my eye! When I was a child, my whole family was involved in the fruit and vegetable trade. I wanted to share with you too..
E
Ezgi Rezzakioğlu on Google

Canımız çok sıkıldı, yani böyle şirin gözüken bir esnafın kısa günün karını düşünerek bize küflenmiş ürünleri satmak istemesi çok üzdü. Biz uzun bir süredir buradan alışveriş yapıyoruz. sebebi de hem burada geçen kartımız (iş yerinde yemek için verilen kartlardan biri) ve de üzerinde Hatay yazınca tabi sevebileceğimiz ürünler olur dedik. Ama son zamanlar da bir işkillenmiştik, geçen hafta emin olduk. Bir terayağı için gittik, işte dedi zam gelecek biraz daha al bilmem ne, 1kg aldık, yanında da ezine aldık, onu da peynir lazım diye aramızda konuşurken, bunu alın çok güzel, dedi güvendik fln. evde tereyağını buzluğa koymak için ayırırken yeşillenmeler fark ettim, çok önemsemedim, neyse olabilir dedim. Ama peyniri aldıktan iki gün sonra hızlıca oluşan küfleri görünce mevzuyu çaktık. Kolpalık yapılmış. Yani elindeki bozulmak üzere olan malı satma amacı gütmüşler. Hayır midemizi bozdunuz ve parayı da kazandınız. Tebrikler. Ama bundan sonra asla bir şey almayız, isterse yemek kartımıza bedava versinler. Böyle basit düşünen esnaftan ışık hızıyla uzaklaşmak lazım. ilk başlarda da kondurmadık yani, sanki küçük esnaf olunca, üzerine de Hatay yazınca dürüstlükle ekmek parasını çıkarmaya çalışan samimi insanlar göreceğiz sanıyoruz. Yani parayı çıkarmaya çalışıyorlar bu doğru ama yöntem yanlış bu defa. Arkadaşlar siz de bu yanılgıya kapılmayın diye bilgilendirmek istedim. Umarım bu yazdığım da silinmez. Maalesef günümüzde çoğunluk böyle kolpalıklar peşinde koşmaya başladı. Ama biz gene de işini hakkıyla yapan, samimi, dürüst esnafları bulup, onlara kazandıralım. Bilinçlenelim, bilinçlendirelim.
We were very bored, so it was very sad that such a cute-looking shopkeeper wanted to sell us moldy products, thinking about the profit of a short day. We have been shopping here for a long time. The reason was our card (one of the cards given for eating at work) and when we wrote Hatay on it, we said, of course, there would be products we could love. But we've been busy lately, we were sure last week. We went for a butter, he said, there will be a raise, I don't know, we bought 1 kg, we took the ezine with it, because we need cheese for it, take this, it's very good, we trusted fln. I noticed greens while I was keeping the butter at home to put it in the freezer, I didn't care much, I said it could be anyway. But two days after we bought the cheese, we saw the mold forming quickly, and we nailed it. Collaps made. In other words, they aimed to sell the property that was about to deteriorate. No, you upset our stomachs and you earned the money. Congratulations. But from now on we never buy anything, they can give it to our meal card for free if they want. It is necessary to get away from such a simple-minded tradesman at the speed of light. We didn't put it in at first, so we think we will see sincere people who try to earn a living with honesty when they are small tradesmen and when Hatay is written on it. So they're trying to get the money out, that's right, but the method is wrong this time. Friends, I wanted to inform you so that you do not fall into this misconception. I hope this post doesn't get deleted. Unfortunately, nowadays, the majority has started to pursue such collaps. But we should still find sincere and honest tradesmen who do their job properly and earn them. Let's raise awareness.

Write some of your reviews for the company Hatay Yöresel

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *