Meşhur Hatay Dönercisi

3.7/5 based on 8 reviews

Contact Meşhur Hatay Dönercisi

Address :

Kızlarpınarı Cd. 115/C, 06310 Keçiören/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +977
Categories :
City : Keçiören/Ankara

Kızlarpınarı Cd. 115/C, 06310 Keçiören/Ankara, Turkey
E
Esra Öztürk on Google

Tadı güzel ama aşırı geç geliyor 40 dk dendiyse en az 1 saatti gözden çıkarmak gerekiyor bu gecikme yazın belli olmuyor ama kışın soğuk döner geldiği için göze batıyor
It tastes good, but it comes too late. If 40 minutes is said, it was at least 1 hour. This delay is not obvious in summer, but it stands out because it comes cold in winter.
A
Ali DÖNMEZ on Google

Hatay'lı biri olarak yazıyorum, normalde Hatay'da dahi pek yemem fakat burada yedim gerçekten uygun fiyat ve çok kaliteli hatay usulü döner yapıyorlar. Ben çok beğendim. Yemek istiyenler mutlaka uğrasın. Afiyet olsun...
I'm writing as a person from Hatay, I don't normally eat much even in Hatay, but I ate here, they make Hatay style doner with really affordable prices and very high quality. I liked it very much. Those who want to eat should definitely stop by. Bon Appetit...
F
Fatih Koyuncu on Google

Yemek yemeden 1 saat önce sipariş verin ki yan binanız da da olsa anca gelir çıkmamış pakete çıktı diyerek yalan söylüyorlar 5 dakikalık yola 1 saat 10 dakika da geldi her aradığım da 5 dakikaya orda diyerek beklettiler her ne kadar döneriniz güzel de olsa esnafliga yakışmayan davranışlar
Order 1 hour before you eat, they lie by saying that even if you have a building next to it, it just came out and it was packaged. It took 1 hour and 10 minutes to arrive on the 5-minute road. Every time I called, they made me wait, saying it's there in 5 minutes, even though it's nice, behavior unbecoming of the tradesman.
Ö
Ömer Acer on Google

Dürüm siparişimin içinden fırça kılı çıktı ilk defa böyle birşey yaşıyorum…
The bristles came out of my wrap order, it's the first time I've experienced such a thing...
K
KanSoy on Google

Paket adresime ulaştığında buz gibiydi. Eski tat eski lezzetten eser kalmamış. 20 TL nin hakkını vermiyorlar !
When the package arrived at my address it was cold. There is no trace of the old taste. They don't give the right of 20 TL!
A
Aşçı Comando on Google

Hatayla uzaktan yakından alakasız kalitesiz bir döner yedik... hijyen desen başlı başına problem, Tavsiye edilecek bir mekan değil ...
By mistake, we ate a poor quality doner, which is not remotely related... the hygiene pattern itself is a problem. Not a place to be recommended...
Ç
Çağrı Aydoğan on Google

Sipariş ettigimizde dönerin bize ulaşması biraz uzun sürüyor sanirim daha çok paket elemanlarına ihtiyaç var yek eksikleri bu lezzet konusunda tabiri caiz ise doneri konuşturuyor ustalar
When we order, it takes a little longer for the doner to reach us, I think, more package elements are needed. Their lack is about this flavor, so to speak, the doner makes the doner talk.
S
Sidra Aya on Google

Soooooo good

Write some of your reviews for the company Meşhur Hatay Dönercisi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *