Cennet-i künefe - 406. Cadde no 33

4.7/5 based on 8 reviews

Contact Cennet-i künefe

Address :

406. Cadde no 33, 06360 Altındağ/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Postal code : 06360
Categories :
City : Altındağ/Ankara

406. Cadde no 33, 06360 Altındağ/Ankara, Turkey
V
Veysel Dayan on Google

İlgi, alâka, güleryüzlü hizmet mükemmel.. Ancak künefe biraz hamurumsu idi. Yine de tekrar gideceğim
Interest, relevance, smiling service is excellent. However, the künefe was a little doughy. I will go again though
S
Seyit Ali Yilmaz on Google

künefeniz gayet güzel, dukkan çok temiz, bayan garson arkadaş işinin ehli, güler yüzlü...
Your künefe is very nice, the shop is very clean, the lady waiter friend is competent, smiling...
A
Ahmet burak Kocak on Google

Çok güzel bir mekan güler yüzlü çalışanları künefesi çok güzel
Very nice place, smiling staff, very nice künefe
E
Ersan2011 Taşkın on Google

Künefe si güzeldi ikramlarda güzel çalışanlar güler yüzlü alakalı servis hızlı ankara için güzel bir künefe
The künefe was nice, nice staff, friendly, relevant service, fast. A nice künefe for Ankara.
Y
Yasin Erden on Google

Fiyat ve tat açısından mükemmel bir yer müşteri memnuniyeti olsun her yönden tavsiye edilecek bir yer ?
An excellent place in terms of price and taste, be it customer satisfaction, a place to be recommended in every way ?
M
Mehmet Ballı on Google

Künefesi enfes bir yer çeşitlilik bol lezzeti güzel aile olarakta çok sıcak karşılama yapılıyor.. bu arada çayları da ücretsiz ikramları tatminkar.. güler yüzlü abla var çocuğumuza şekeri ne kadar ikram etti sağolsun.. tavsiye ederim hayırlı işleriniz olsun
It's a delicious place with a great variety of flavors and a very warm welcome as a family. By the way, their free teas are also satisfactory.
E
Emre Buyukozdemir on Google

Fiyatlar gayet normal ikramlar iyi
Prices are fine, normal refreshments are fine
B
Burak Ozcalik on Google

Çok kaliteli çok temiz bir dükkan kunefesi harika bunun yanısıra tatlıları ve ikramları çok güzel çok hoş bir dükkan ve güleryüzlü karşılanış ilgili hizmet çok memnun kaldım bundan sonra künefe yemek için geleceğim tek yer ?
It's a very good quality, very clean shop kunefe, besides, its sweets and treats are very nice, it's a very nice shop and I was very pleased with the friendly welcome and service, the only place I will come to eat künefe from now on ?

Write some of your reviews for the company Cennet-i künefe

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *